www.fagbladet.no    Nr. 3 2012 > For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Thor Nielsen/St. Olavs Hospital/Colourbox.com    > SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK fbaargang2012 fbseksjonSAM