ˇ€‹ USA " 4,1 millioner registrerte ledige i alderen 16 24 år sommer 2011. " Laveste sysselsettingsgrad siden registreringen begynte i 1948. " Lavt utdanningsnivå (high school) øker risikoen for å miste jobben eller ikke få jobb. Unge uten Canada jobb og håp 12,1 75,6 millioner unge i alderen 15 24 år sto utenfor arbeidslivet i 2011. Det er langt flere enn for bare noen år siden. ILO tror ikke på snarlig bedring. Samtidig stiger andelen unge som må ta til takke med jobber som de ikke kan leve av. Andre har bare gitt opp, det anslås at 6,4 millioner unge verken søker jobb eller skole. De er uten håp. Tekst: LINE SCHEISTRØEN ˇ€‹ Afrika sør for Sahara USA 15,5 Mexico 9,5 ˇ€‹ Latin-Amerika og Karibia " Unge utgjør halvparten av    Peru alle arbeidsløse.    13,6 " 22 millioner er såkalt NiNisª, spansk uttrykk for de som verken jobber eller studerer.    Chile " Stor og økende andel jobber i uformell sektor. Brasil 12,3 Uruguay 16,3 " " " " " Arbeidsløshet i regionen 12,5 prosent. Høy sysselsettingsgrad blant    Marokko unge (57,5 prosent).    17,4 Høy andel unge i uformell sektor. Jenter (18 24) tjener 82 prosent av gutters lønn. I 2025 vil hver fjerde under 25 år være fra Afrika. Det må etableres 10 15 millioner nye jobber hvert år. " 9 og 12 års skolegang gir    18,1 liten sjanse i arbeidslivet. Argentina 18,9 21,0 Sør-Afrika Global ungdomsledighetsrate 1991 2011 50,4 20%    40% Mauritius 15 12 9 6 3 0 10%    30%    50% Beregnet 11,7 11,1 11,4 11,5 12 12,1 12,2 12,5 12,7 12,8 12,9 13,2 13 12,9 12,9 12,4 11,6 11,8 12,7 12,7 11,6 Kilde: Tall fra ILO-rapporten: Global employment trends for youth/BBC News Working poverty " 152 millioner unge arbeidere lever i husholdninger som har under 1,25 US dollar dagen (fattigdomsgrensen). De utgjør 24 prosent av verdens arbeidstakere som er working poorª. " Majoriteten av unge i Sør-Asia, Sør for Sahara i Afrika og 3. verdensland forsøker å overleve, uansett jobb de finner. " Stor andel i landbruk og i uformell sektor jobber mange timer, til elendig betaling og under dårlige arbeidsforhold. fbaargang2012 fbseksjonSAM