Island Sverige Finland ˇ€‹ Europa " Andelen langtidsledige  uten jobb i 12 måneder eller mer  er høyere enn for voksne. " Deltids- og midlertidig arbeid øker. " En av fem i alderen 25 34 år i Hellas, Italia, Portugal og Kazakhstan Norge 3,4    Estland    Russland 21,8    13,5 Danmark    Latvia 8,5    Litauen Tyskland    Polen Macau (Kina) Storbritannia 14,9    Sør-Korea    29,9 Japan Spania har droppet ut av skolen før avsluttet vide2re1g,6ående Belgia skole.    13,6 " Økt arbeidsvandring, fra Spania, Portugal, Hellas til først 8,6 og fremst Tyskland, fra Irland til Australia og New Zealand. " En av fire unge i EU risikerer å bli fattige eller sosialt Frankrike 14,7 Østerrike    35,1    23,4 marginaliserte. Forklaring grafikk: Fargen viser andel arbeidsløse i prosent ˇ€‹ Midtøsten/ Nord-Afrika " Arbeidsløshet i Midtøsten 26,2 prosent. 23,8 8,3    Ungarn    Moldova Slovenia    25,9    12,2 Portugal Spania 26,0    46,1 Italia    Makedonia 23,3 20%    40% Hellas 17,3 10% 30% 50% 10 20 30 40 50% Kypros 12,4 4,7 " Arbeids-    Syria løshet i    21,6    Jordan Nord-Afrika    Israel    31,7 27,0 prosent.    13,6 " En av fire er arbeidsløse, slik har det vært de siste 20 årene. " Høy ledighet blant jenter, 39,4 prosent i Midtøsten, 34,1 prosent i Nord-Afrika (2010). Jenter gis ikke like muligheter som gutter, korte fødselspermisjoner 20%    40%og sosiale normer. " Økt satsing på utdanning for jenter og gutter har ikke gitt ønsket 8,0 6,7 20%    40% 30%    ut5sl0a%g på ledighetstallene. Høyt utdannede unge finner ikke jobb og søker jobb andre steder i verden. 2010 og 2011, FN, Verdens- Kazakhstan 9,4 23,2 Syria    Irland 22,0 31,1 8,0 Tsjekkia Luxembourg 19,0 Slovakia Romania Israel Jorda2n9,3 31,7 21,0 Nederland    8,1 6,7 27,8 30,7 8,5 49,6 30,1    54,2    Tyrkia Sør-Korea Japan Macau (Kina) 4,7 15,2 Kroatia Serbia    Bulgaria 46,6 ˇ€‹ Asia " Arbeidsløshet i Øst-Asia 8,8 prosent. " Arbeidsløshet i Sørøst Asia 13,9 prosent. " Arbeidsløshet i Sør-Asia 9,9 prosent. " Relativt lav ungdomsløshet, men stor andel working poor. " Skjult ledighet. Offisielle tall kunne vært doblet hvis inaktive unge var registrert, eksempelvis i Kina. " Øst-Asia har høyest sysselsettingsgrad blant unge i verden. Unge jenter er i jobb i like stor grad som gutter. Timelønnen for jenter i alderen 15 til 24 er 84 prosent av unge gutters. Kilder: UN World Youth Report, ILOs rapporter Global % Australia banken, OECD, Eurostat, internasjonale nettaviser. 11,9 10%    30%    50% Malta 22,3 New Zealand 16,2 Fagbladet 3/2012 > 19 19,6 Employment Trends for Youth: fbaargang2012 fbseksjonSAM