Kyniske spekulanter vet at makt over vannet er makt over menneskene som trenger det.ª Side 38 Seksjonsleder Stein Guldbrandsen Samferdsel og teknisk ˇ€‹ Feil å være best Høyres Ingjerd Schou reagerer på at det offentlig eide selskapet Nettbuss går av med seieren i anbudsrunder.  De møter seg selv i døra, mener hovedtillitsvalgt i Nettbuss, Ove A. Sandberg. Side 28 ˇ€‹ To dramatiske skipsbranner på fire uker Først går alarmen på MS Nordlys. 262 personer er i fare. Så går alarmen på seismikkskipet Akademik Lazarev. ålesund brannvesen fikk til fulle testet sin nyopprettede redningsinnsats til sjøs. Side 30 ˇ€‹ God leiing løner seg Det løner seg for ein leiar å ta godt vare på dei tilsette. Trivsel på jobben gjev tryggleik og godt humør, og tryggleik og latter gjev god helse. Fråværet minskar, og effektiviteten aukar, skriv fokusforfattar Astrid Styve. Side 36 Aktiv barnehage i passivhus Allerede etter et par måneder sparer passivhuset Møllestua barnehage penger på oppvarming, og kildesorteringen følges elektronisk av Renovasjon Sør som tømmer når det er fullt. Side 33 Fagbladet 3/2012 > 27 Foto: Kjell Inge Søreide fbaargang2012 fbseksjonSAM