Samferdsel og teknisk Stoppet konkurranseutsetting Renholderne i Grimstad kommune kan puste ut. Det nye kommunestyret har stoppet arbeidet med å få konkurranseutsatt renholdet i kommunen. Det nye politiske flertallet i kommunen valgte å beholde sine egne renholdere. " Renholderne fortjener ro etter mange år med usikkerhet, sier varaordfører Anne Merete Holmberg (Ap) til NRK Sørlandet. OT Kartlegger renholdsbransjen Opprydningen i renholdsbransjen fortsetter for fullt. Arbeidstilsynet skal kartlegge HMS-arbeid i norske renholdsbedrifter, og arbeidet begynner samtidig som godkjenningsordningen for renholdsbedrifter trolig blir vedtatt første halvår i år. Arbeidstilsynet ønsker å kartlegge antall ansatte, faktisk omfang og bruk av bedriftshelsetjeneste, vernetjeneste, skriftlige arbeidsavtaler, ordninger for kompensasjon ved yrkesskade, systematisk HMS-arbeid, arbeidstid og lønnsbetingelser i renholdsbedriftene. Undersøkelsen vil senere bli gjentatt for å belyse om tiltakene som innføres i år endrer den faktiske tilstanden i bransjen.    OT EN SELVMOTSIGELSE: Hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Nettbuss, Ove Andreas Solberg, og nestleder Per Ivar Polsrød mener det er en selvmotsigelse når politikere på høyresiden reagerer på at offentlig eide selskaper vinner anbud i konkurranse med private.  Nettbuss får ikke noe gratis Tillitsvalgte i Nettbuss rister på hodet over kritikken fra Høyre mot at selskapet har blitt så stort. Bussene i det NSB-eide selskapet Nettbuss frakter mer enn dobbelt så mange passasjerer som togene. Dette framgår av NSBs årsrapport som ble lagt fram i slutten av februar. Det fikk Høyres Ingjerd Schou i Stortingets transport- og kommunikasjonskomite til å reagere. Til Nationen sier hun:  Jeg reagerer på at private selskaper må konkurrere mot en aktør som har staten i ryggen.  Motsier seg selv  Nettbuss har blitt store på å levere kvalitet, fastslår tillitsvalgt i Nettbuss og medlem av styret i Fagforbundets Seksjon samferdsel og teknisk, Ove A. Solberg.  Sånn ca. annethvert år kommer slike utspill. Når et offentlig eid selskap vinner i åpne konkurranser, så vil enkelte politikere ha disse vekk. Men de motsier seg selv. De dreper sine egne argumenter om at offentlige tjenester må anbudsutsettes for å heve kvaliteten, påpeker han.  Nettbuss har både vunnet og tapt anbud. Ingen vinner fordi de har god økonomi, men fordi de kan levere den beste tjenesten, fastslår Solberg. Full konkurranse Schou argumenterer med at når staten konkurrerer på bussmarkedet, må private få komme inn på togmarkedet.  Hun bare prater uten å ha satt seg inn i hvordan verden ser ut. 11 selskaper driver i dag med togtjenester. Godstransport er konkurranseutsatt, de mest lukrative persontrafikk- linjene som flytoget, Flåmsbanen og Gjøvikbanen likeså, sier Solberg.  I tillegg setter NSB ut alle buss for togª-tjenester ved togstans, selv om de kunne ha kjørt dette i egenregi uten å bryte reglene, påpeker han. Går med overskudd Nettbuss fraktet i fjor 126 millioner passasjerer. Det er godt over dobbelt så mange som NSBs tog gjorde, med 52,5 millioner passasjerer. Selskapet leverte et overskudd på 85 millioner kroner til eieren staten ved NSB. Til sammenlikning hadde NSB et overskudd fra togdriften på 207 millioner kroner. Tekst og foto: OLA TØMMERåS Nettbuss har blitt store på å levere kvalitet.ª OVE A. SOLBERG 28 > Fagbladet 3/2012 fbaargang2012 fbseksjonSAM