Satser fritida på å vinne gull Ukene er fullstappet for dobbelt gullvinner i frisør-NM, Sandra Jensen Kåsereff. Nå trener hun mot EM og forhåpentligvis VM. I februar gikk Kåsereff seirende ut av frisør-NM, teknisk kategori, for andre år på rad. I slutten av mars deltar hun i EM. Målet er å gå videre til VM i Milano til høsten. Sponser fritida Men gullet kommer ikke gratis. Kåsereff og kolleger i frisørkjeden På håret trener med teknikker og frisyreideer tre dager i uka ved siden av full jobb. Arbeidsplassen sponser trener og utstyr. Frisørene ofrer fritid for å bli mest mulig perfeksjonert i faget. " Vi er nærmest isolert i ukene foran en konkurranse. Det blir ikke mye tid til annet enn jobb og trening, ler Kåsereff, som er organisert i Fagforbundet. Og det må til for å kunne reise hjem med gull. Nivået er høyt og konkurransen beinhard. " Det er viktig å få synspunkter på min egen teknikk og ideer. Mye trening og selvutvikling må til for å hevde seg i toppen, forklarer hun. Sterk av konkurranse For Kåsereff handler det ikke bare om å utvikle seg profesjonelt. " Vi blir klart sterkere faglig av å konkurrere, men i tillegg får jeg ytterligere et bein i yrket. Med gode plasseringer i konkurranser åpnes også døra for å jobbe som trener eller med opplæring i framtida, påpeker hun. Yrke for livet Kåsereff er mer enn vanlig engasjert i faget, og levner ingen tvil om at dette vil hun holde på med i all yrkesaktiv framtid. Derfor er også fokuset sterkt på fysisk tren- SATSER FOR FULLT: Sandra Jensen Kåsereff konkurrerer i disse dager i frisør-EM. Målet er VM til høsten. ing og på å bruke minst mulig skadelige produkter. " Både ledelse og ansatte i salongen er veldig opptatt av trening, og riktig trening. En frisør som ikke trener, blir garantert syk. I tillegg er vi svært opptatt av at frisørproduktene skal være best mulig for både frisør og miljøet. Dette er helt nødvendig hvis vi skal ha helse til å jobbe så lenge som frisør som vi vil, sier Kåsereff. Se alle resultatene fra frisørNM på www.fagbladet.no Tekst og foto: OLA TØMMERåS Busskaos i Tromsø Kan miste gratisparkering Funksjonshemmede kan miste retten til gratis parkering når nye forskrifter for parkering blir vedtatt. Etter åtte år med saksbehandling er ny parkeringsforskrift ennå ikke sendt ut på offentlig høring. I vinter var forskriften på høring til berørte departementer. Samferdselsdepartementet fikk den hittil siste innstilingen for ett år siden. Følges den, kan gratisparkering for funksjonshemmede forsvinne fordi det med dagens teknologi er lettere å betale uten å forlate bilen.    OT Det svenskeide busskonsernet Nobina vant i fjor anbudet for busskjøring i Tromsø, og overtok 1. februar i år. Innkjøringsproblemene ble formidable. Etter en kaotisk start med et titalls innstillinger av ruter og hyppige forsinkelser, ble Troms fylkestrafikk (TFT) og Nobina enige om en tiltakspakke i slutten av februar. Det var knyttet store forventinger til den nye operatøren. Nobina ankom med 130 splitter nye busser, hvorav 32 var hybridbusser. Hybridbussene bruker dieselaggregat og elektrisk framdrift. De reduserer utslippet med opptil 70 prosent og forbruket med opptil 30 prosent. De var moderne og miljøvennlige, men til liten nytte for folk når TAPTE: De siste åra har Cominor stått for busstjenestene i Tromsø. Da oppdraget ble satt ut på nytt anbud, tapte de mot Nobina. Det medførte kaos for busspassasjerene i ishavsbyen. flere busser aldri var på veien. I en periode var forholdene så ille at sjåfører truet med å si opp jobben. Sykmeldingene ble mange, og innstillingene enda flere. Nå håper TFT at tiltakspakka skal løse problemene. Den består av økt kjøretid på flere ruter, ny skiftplan og internt arbeid med å redusere sykefraværet i Nobina. Tekst: OLA TØMMERåS Fagbladet 3/2012 > 29 Foto: Titti Brun fbaargang2012 fbseksjonSAM