SPISSKOMPETANSE: Ålesund brannvesen hadde gjennomført flere øvelser om bord i MS Nordlys før den tragiske brannen i september. RITS-MANNSK AP • Brannmannskap med spesialkompetanse og opplæring i å slukke skipsbranner, samt bistå ved ulykker/hendelser på havet. De har jevnlig øvelser om bord i skip. • De kjenner lover og regler til havs, har generell kunnskap om skip og forskjellige skipstyper, hvordan skipsbranner utvikler seg, taktikk og utfordringer ved slukking, maritimt språk og kommunikasjon og kunnskap om skipenes slukkesystemer. • De gjennomgår utsjekk på å operere fra helikopter til skip. De er med på flåteøvelser og tilvennes bruk av overlevelsesdrakter. • Mannskapet har jevnlige øvelser, ofte i samarbeid med andre etater som 330-skvadronen. I tillegg gjennomføres hyppige befaringer om bord i aktuelle skip for å bli kjent med både skip og mannskap. • Mannskapene er alle utdannet røykdykkere. 30 > Fagbladet 3/2012 fbaargang2012 fbseksjonSAM