RITS " Forkortelse for redningsinnsats til sjøs. " Rits ble til som en følge av den tragiske brannen på Scandinavian Star i 1991. Man så behovet for en sterk nasjonal beredskap ved branner og andre alvorlige hendelser til sjøs. " Beredskapen er i dag etablert i sju kystbyer: Oslo brann og redning, Larvik brannvesen, Sør-Rogaland IKS, Bergen brannvesen, ålesund brannvesen, Salten Brann IKS og Tromsø brann og redning. OPPGAVE LØST: ålesund brannvesen hadde nettopp bygd opp sin egen Rits-kompetanse da alarmen gikk i høst. Nå trekker hele landet veksler på deres erfaring. Brannsjef Geir Thorsen gjennomgikk aksjonen på MS Nordlys på konferansen for landets brannsjefer. RITS i ålesund " ålesund kom med i ordningen for to år siden. 18 personer i brannkorpset har i dag Ritsopplæring. " De har inngått avtale med Hurtigruten om jevnlige øvelser. Skipene mannskapet trener på i dag er MS Midnattsol, MS Polarlys og MS Nordstjernen. Det var tidligere gjennomført flere øvelser på nettopp MS Nordlys. " Rits-mannskapet har som mål å entre ett skip fra Sea King hvert år. Entringen skjer i samarbeid med 330-skvadronen i Florø. " Det gjøres jevnlige befaringer om bord i skip som trafikkerer området. Dette for å bli kjent med både skipet, mannskapet og organisasjonen. Målet er å opprette en felles forståelse av ulike oppgaver og hverandres muligheter under en eventuell aksjon. " ålesund brannvesen har ansatt en egen Rits-koordinator som drifter tjenesten og skaffer fortløpende nye kontakter i den maritime næringen. Siden 2010 har ålesund sørget for Rits-kompetanse til 18 personer i sitt brannkorps. åtte av disse kan fungere som Rits-ledere. Søkte raskt og effektivt " At brannmannskapene som skal i aksjon under en skipsbrann, har kunnskap, kompetanse, erfaring og gode prosedyrer er svært viktig. Det er umulig å si om utfallet ville blitt annerledes uten brannen, fikk ålesund bruk for Rits-beredskapen igjen: På Haltenbanken brenner det i det russiske seismikkskipet Akademik Lazarev. 30 personer er om bord. Det er hardt vær, høye bølger og skipet drifter uten kontroll. Det ble en krevende aksjon som også innebar høy risiko for mannskapet. " På grunn av forholdene klarte vi ikke å entre skipet med mer enn tre personer og utstyr, forteller Thorsen. Brannen ble effektivt slukket på kort tid. Rits, men graden av improvisasjon ville og det er aldri heldig, kommenterer Thorsen.  Vi plasserte en Rits-leder på broa sammen med kaptein og sikkerhetsoffiser. Vi hadde flere røykdykkerlag som besto av våre røykdykkere og en kjentmann fra skipets mannskap samt røykdykkerledere nede i skipet. Det gjorde at slukke- og søkeinnsatsen ble gjennomført raskt og effektivt, opplyser han. blitt større, Varmen var intens. Røykdykkernes støvler smeltet på dekk. Om innsatsen på hurtigruta Nordlys Bruk Rits på land Landets brannsjefer som var samlet i ålesund var opptatt av at Rits må kunne brukes mer enn tilfellet er i dag. " Vi har opprettet en landsdekkende ressurs som må kunne benyttes i større grad. Jeg mener man også må kunne se innover land. Rits må kunne bistå mindre brannvesen med utstyr og kom- En vesentlig forskjell fra slukking på land, er varmeutviklingen ved brann i skip. " Varmen er intens. Et skip brenner som en skorstein. Røykdykkernes støvler smeltet på dekk, forteller brannsjefen i ålesund. Krevende og risikofylt Bare dager etter at landets brannsjefer forlot ålesund etter å ha delt erfaringer fra Nordlys- petanse også på landbaserte hendelser, mener Thorsen. Brannsjefen poengterer at en utvidelse innover land også vil åpne for mer ressurser til drift. I dag dekker staten opprettelse, utdanning og utstyr. I tillegg kommer et årlig tilskudd fra DSB, men dette dekker for ålesunds vedkommende kun en tredel av løpende utgifter. 32 > Fagbladet 3/2012 Foto: Ola Tømmerås fbaargang2012 fbseksjonSAM