HUSETS HJERNE: – Det er utrolig spennende å jobbe med et så teknologisk avansert hus, sier driftstekniker Geir Nordstokkå. PRODUSERER all strømmen selv Den nye Møllestua barnehage i Kristiansand har eget kraftverk på taket. Barna leker i et høyteknologisk passivhus. Solcellene på taket kan sjekkes via webkamera. Teknisk kan det meste styres fra sentralen i byen. DTekst: TITTI BRUN Foto: KJELL INGE SØREIDE riftstekniker Geir Nordstokkå kaster alltid et blikk på kunsten på ytterveggene til barnehagen når han kjører forbi. Kunsten på det nye passivhuset avspeiler strøm- bruken. Rødt lys betyr utgifter. Men hvis sola stråler og været er varmt, lyser installasjonen grønt. Da kan barnehagen selge reststrøm til Agder energi. – Barnehagen bruker 1,5 kWt per kvadratmeter der tilsvarende bygg bruker 5 kWt. Det er gøy å få så gode resultater allerede etter et par måneders drift, sier Nordstokkå, som er en av fem ansatte i SD-nett. Det er en sentral som via data kan sjekke driften av 160 bygninger i Kristiansand kommune. De ansatte kan styre det meste av varme og ventilasjon fra driftssentralen. Grønt lys for selvkost Et av byggene driftssentralen styrer, er det nye passivhuset Møllestua barnehage. Det skal kunne produsere nok strøm til eget forbruk. Målet er at passivhuset skal kunne selge strøm tilbake til Agder energi på gode dager. – Barnehagen åpnet i oktober, så vi er fortsatt i innkjøringsfasen. Vi satser på gode avtaler om tilbakekjøp og penger i kommunekassa til sommeren. Web-kamera sjekker Hele barnehagens tak er dekket av 384 solcellepanel som produserer strøm. I passivhusets aktive produksjonsrom blir 12 volt omgjort til 220 volt via konvertere, en vanntank, en liten elektrisk kjele – og en pc.    > Fagbladet 3/2012 > 33 fbaargang2012 fbseksjonSAM