Klimasamarbeid Framtidens byer er et samarbeidsprogram mellom de 13 største byene, næringslivet og staten (2008–2014). Hovedmålet er å bygge klimavennlige bygninger og byområder ved å kutte utslipp av klimagasser med vekt på fire områder: arealbruk og transport, energi i bygg, forbruk og avfall og klimatilpasning. Byene som deltar i prosjektet er Oslo, Bærum, Drammen, Sarpsborg, Fredrikstad, Porsgrunn, Skien, Kristiansand, Sandnes, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø. Til nå er det ti godkjente pilotprosjekter i Framtidens byer: Familieboliger Rosenvang, Vålandshaugen barnehage og Husabøryggen bofellesskap i Stavanger, Rådalslien bofellesskap og Sollien barnehage i Bergen, Kvamstykket barnehage og Sommerlyst skole i Tromsø, Svartlamoen i Trondheim, Krisesenteret i Skien og Møllestua barnehage i Kristiansand. Hver dag logger Nordstokkå og kollegene i driftssentralen seg på og sjekker at produksjonen går som den skal. Et web-kamera på taket hjelper dem å få sjekket løvfall, vann og snø. Denne februardagen er kald, og taket og solpanelene er dekket av snø. RENOVASJON: Med en brikke registrerer barn og voksne det kildesorterte søppelet. Når datasystemet viser at det er fullt, kommer renovasjonsselskapet og tømmer. – Utfordringen er når taket er fullt av snø. Det har vi ikke noen god løsning på. De dagene har vaktmestrene våre mye å skuffe unna på bakken. Dessuten kan vi ikke måke når ungene er her. Kanskje vi må anse de verste snødagene som tapt og heller få full utnyttelse av solpanelene resten av året. Energieffektivt På taket står også 12 solfangere. De produserer varmt vann. Det ledes ut i det gulvbårne vannvarmesystemet. En luft-til-vann varmepumpe bidrar til energiproduksjonen. Når temperaturen ute er lavere enn minus 15 grader, klarer ikke varmepumpa alene å holde varmen. Da kan de ty til den lille elektrokjelen. Hittil i vinter har det ikke vært nødvendig. –Huset holder utrolig godt på varmen. Vi har muligheten til å ta pauser i ventilasjonen dersom utelufta blir for kald. Det er ikke varmebatteri på ventilasjonen, men overraskende nok har det holdt hittil, sier Nordstokkå. Også luftkvaliteten i hvert rom kan sjekkes fra driftssentralen. Da er det viktig med et godt samarbeid med de ansatte i barnehagen. 34 > Fagbladet 3/2012 fbaargang2012 fbseksjonSAM