Møllestua passivhus Har 384 solcellepanel og 12 solfangere på taket. Panelet konverterer solenergi til elektrisk energi. Solfangerne og ei varmepumpe henter energi fra uteluft som føres ned i en tank og videre ut til det vannbårne varmeanlegget i gulvet, og til tappevannet. Barnehagen har en ekstra el-kjele til hjelp på ekstra kalde dager. Huset har ekstra tykke og tette vegger for å holde på varmen. Vinduene har elektronisk solskjerming. Barnehagen produserer selv strøm for salg på solvarme dager. Det er installert bevegelses- og lyddetektorer, elektroniske termostater og nattsenking av temperatur. Ventilasjonen er behovsstyrt. Belysning, ventilasjon og varme styres fra kommunens driftsentral. Kildesortering med elektronisk melding til Renovasjon Sør når søppelkassene er fulle. Passivhuset har ikke parkeringsplasser, men sykler og sykkelhengere til utlån. Barnehagen er spesialtilpasset hørselshemmede. Den skal få økologisk kjøkkenhage, drivhus og gjenbrukssentral for barneklær og -utstyr Den er et godkjent pilotprosjekt for Framtidens byer. Meningen er at andre barnehager nasjonalt kan høste erfaringer fra prosjektet. KUNSTEN LYSER: Når det lyser rødt som denne vinterdagen, bruker barnehagen mer strøm enn den produserer. MILJØVENNLIG: Bak de datastyrte søppelbeholderne står sykler og sykkeltilhengere som kan lånes av foreldrene. Sparer på natta Tanken er å spare strøm når folk ikke er på jobb. Barnehager er godt egnet for fjernstyring fordi de har faste åpningstider, og byggene er lite brukt på kveldstid. Gulvvarme holder lenge, men trenger lang tid på å varme opp. – I en barnehage slår jeg kanskje av gulvvarmen allerede klokka to på dagen, og slår det på igjen klokka to om natta. Likevel er det 12 timers spart energi. – Et så nytt og spesielt bygg må gå seg til. Nå i innkjøringen er jeg her i barnehagen ukentlig for å sjekke at vi styrer teknikken på en god måte for barna og de ansatte. Nummer en Passivhuset er et av Kristiansands prosjekter for Framtidens byer. Det er et samarbeid mellom næringslivet, staten og de 13 største byene i Norge. Målet er å redusere klimagassutslipp og forbedre bomiljøene. Dette er det første passivhuset kommunen har bygget, og Nordstokkå syns prosjektet er spennende. – Underveis har jeg lært utrolig mye om vann, ventilasjon og energi. Det fins ikke referanser for dette arbeidet, det meste blir selvlært gjennom prøving og feiling. I fjor sparte driftssentralen ni millioner kroner på å energistyre 60 bygg. I år skal antall fjernstyring økes til 160 bygg, inklusive idrettshallene. Men Møllestua er vårt eneste passivhus, og det gjør det helt spesielt. Fagbladet 3/2012 > 35 fbaargang2012 fbseksjonSAM