Seksjonsleder Trafikkbetjenter og publikum Fagakademiet arrangerer kurs på Gardermoen 28. mars i publikumskontakt for trafikkbetjenter og parkeringsvakter. Temaer for dagen er hvordan å gi riktig service, skape gode relasjoner og unngå vanskelige situasjoner, sinne og aggresjon Mangfold og inkludering hos kunder, å kjenne sin egen personlighet, å gi respons til kunden og konflikthåndtering. Fagforbundet opprettet i fjor et landsomfattende nettverk for tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn. Nettverket jobber med strategier og tiltak som forbundet sentralt, i fylkene og i fagforeningene kan iverksette. Nylig ble det også opprettet et rådgivende utvalg for mangfold og inkludering. Havne-hospitering Maritim avdeling i Oslo havn har invitert havneansatte i andre havner til å hospitere i Oslo. Faggruppa for havneansatte i Fagforbundet har tidligere sendt ut invitasjon, men med liten respons. Nå har invitasjon gått ut på nytt, nå til havnenes postmottak.    OT Flere på lærlingkontrakt Nettverket vil informere forbundsstyret om aktiviteter som kan settes i gang for å inkludere mennesker med minoritetsetnisk bakgrunn i eget forbund. En handlingsplan for mangfold og inkludering 2011– 2013 ble vedtatt av forbundsledelsen i august. IVR OT Havnekonferansen 2012 Årets havnekonferanse holdes på Drammen havn 31. oktober–1. november. Program og påmelding vil bli lagt ut på Fagforbundets nettsider i mai. OT På landsbasis ble det inngått flere lærlingkontrakter per 1. november i 2011 sammenliknet med 2009 og 2010. Fra året før har det vært en økning på 11 prosent, mens det i forhold til 2009 ble godkjent hele 20 prosent flere kontrakter i 2011. Per 1. november 2011 var det totalt 22.873 søkere til læreplass. Av disse har nesten 15.500 fått godkjent kontrakt. I tillegg har over 800 søkere som hadde skoleplass som førsteønske fått godkjent kontrakt. Rogaland og Hordaland er fylkene med flest søkere, mens færrest søker læreplass i AustAgder og Finnmark. Teknikk og industriell produksjon er det mest populære utdanningsprogrammet, etterfulgt av bygg- og anleggsteknikk, helse- og sosialfag og elektrofag, melder Utdanningsdirektoratet. OT Det surkler i skoa Det nærmer seg vår, mange steder sildrer smeltevann fram i små bekker, lurer seg på uforklarlig vis inn i slitne vintersko og drypper ned i nakken. Vi har nok vann i Norge. Vi vasser i det, bokstavelig talt. Det er lett å glemme at vann kanskje er den kraftigste politiske sprengkraften som fins. Ingen kan velge om de vil ha vann eller ikke. Det vet millioner av fattige verden over. Det samme gjør kyniske spekulanter som vet at makt over vannet er makt over menneskene som trenger det. Vann er storpolitikk. FN har slått fast at vann er en menneskerettighet, og ett av delmålene i FNs tusenårsmål er å halvere andelen av verdens befolkning som ikke har tilgang til rent vann innen 2015. FN nærmer seg dette målet, men fortsatt mangler en milliard mennesker tilgang til rent vann. Vann behandles ikke som en rettighet, men som en vare. Verdensbanken og andre presser fram Kyniske spekulanter vet at makt over vannet er makt over menneskene som trenger det. privatisering av vannforsyningen, både i de fattigste landene og nå også i kriserammede land i Sør-Europa. Den 22. mars er FNs internasjonale vanndag. Tema i år er vann- og matsikkerhet. Også dette er et tema med betydelig sprengkraft. Man bruker vann til å produsere mat, mye vann. 2500 liter vann er nok til å produsere mat til et menneske i ett døgn. Man trenger like mye for å lage en liter biodiesel og seks ganger så mye for å produsere et kilo storfekjøtt. Vi vet hva som blir valgt. STEIN GULDBRANDSEN Det er bra at mange fagforeninger deltar på vanndagen. Kampen for folks rett til vann er solidaritet i praksis. Snart kommer EPSU, den internasjonale konføderasjonen for fagforbund i offentlig sektor i Europa til å lansere et innbyggerinitiativ for å få EU-kommisjonen til å fjerne vann og sanitærforhold fra EUs markedsregler og pålegge medlemslandene å sikre disse rettighetene for sine innbyggere. Fagforbundet skal legge til rette for at medlemmer som ønsker det, kan delta i underskriftskampanjen. Vi får tåle at det surkler litt i skoa. 38 > Fagbladet 3/2012 Illustrasjonsfoto: Ola Tømmerås fbaargang2012 fbseksjonSAM