Fotorepor tasjen – Jeg er matet gjennom sonde i fem år, og anoreksien er blitt sterkere. Flere selvmordsforsøk. Selvskadingen har forsterket seg. Jeg skjærer dypt. Jeg har måttet sy sammen senen i den ene hånden. – Jeg ble innlagt fordi jeg veide for lite. Det var det eneste de kunne bevise. Men at jeg ville dø, kunne ingen se eller forstå. fbaargang2012 fbseksjonSAM