Hvor mye er vi verdt? Annethvert år skjer det samme. Ikke før er jula overstått og lommebøkene tomme, før de første stemmene hever seg for å mane den norske befolkningen til moderasjon. Først ute er gjerne næringslivets representanter. NHO ber befolkningen om å senke forventningene til årets tariffoppgjør. Så følger politikerne etter. Med en liten pekefinger også til ledersjiktet om ikke å bli for grådige. For det er jo fremdeles slik at det er ikke lett å få majoriteten til å vise måtehold dersom den økonomiske eliten mener at det samme ikke gjelder dem, og ufortrødent fortsetter å øke sin inntekt og formue. I 2010 tjente de ti prosent høyest lønte i gjennomsnitt litt over 70.000 kroner brutto i måneden, mens de ti prosent lavest lønte tjente litt over 20.000. Kvinner tjente i gjennomsnitt 85 prosent av det menn tjente. Så kan jo noen sant nok si at sammenliknet med resten av verden lever nesten alle i Norge godt, for ikke å si som grever, og at vi har blitt et land av sutrere som aldri blir fornøyd. Men den problemstillingen lar jeg hvile litt i disse tider. For når potten skal «Pekefingeren bør denne gangen utelukkende rettes oppover, mot dem som befinner seg på toppen av inntektsstigen.» fordeles, er det ikke slik at hvis renholderen fra Kløfta gir avkall på femti øre i timen, får læreren i Tanzania en tilsvarende økning i sin timelønn. Det eneste som skjer, er at forskjellen mellom dem som tjener mest og dem som tjener minst her i landet, øker enda mer. Når en renholder som tjener 300.000 i året får fire prosent i tillegg, blir økningen vesentlig mindre enn når en rådmann som tjener 900.000 får åtte prosent økning. For ikke å snakke om når finansmannen som tjener to millioner får en økning på 16 prosent. Du trenger ikke være økonom for å skjønne det. Derfor bør pekefingeren denne gangen utelukkende rettes oppover, mot dem som befinner seg på toppen av inntektsstigen. Så mye mer verdifulle enn renholderen fra Kløfta, er de ikke. Ansvarlig redaktør Medlemsblad for Fagforbundet Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 OSLO Telefon 23 06 40 00 BESØKSADRESSE Keysers gt.15 Inngang Munchs gate 0165 Oslo www.fagbladet.no Send tips til tips@fagforbundet.no ADRESSEENDRING fane2@fagforbundet.no Fagbladet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som likevel føler seg urettmessig rammet, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg (PFU) behandler klager mot pressen. PFUs adresse er Rådhusgt. 17, Postboks 46 Sentrum, 0101 OSLO. Telefon 22 40 50 40 KONTROLLERT OPPLAG 1. HALVÅR 2011: 324.523 Fagbladet 4/2012 > 3 Tegning: Vidar Eriksen fbaargang2012 fbseksjonKIR