Det beste til de minste Drømmebarnehagen til kunnskapsminister Kristin Halvorsen har kompetente, reflekterte voksne som gjennom danning skaper gode samfunnsborgere. I Gulldalen barnehage på Grefsen i Oslo var barna klare for å fortelle sjefen over alle skoler og barnehager hva som er deres drømmebarnehage. Venner og uvenner Kunnskapsministeren var med på feiringen av årets barnehagedag 13. mars. Det er åttende gangen på rad at Fagforbundet og Utdanningsforbundet markerer dagen. Gulldalen barnehage har jobbet med vennskap, og de eldste barna har vært på fotojakt etter hva venner gjør, valgt ut bilde og overført situasjonen til en titteboks. De yngre barna har vært med og snekret og malt titteboksene. Alt er fotografert og dokumentert av de voksne. Utstillingen heter «Nøkkelen til vennskap», og den ble høytidelig åpnet av statsråden. Kvalitet i barnehagen Halvorsen mener at hun har valgt å besøke en drømmebarnehage, en barnehage som vektlegger de viktige verdiene som ligger i å lære å skaffe seg venner og å beholde dem. – Dette er viktig sosial kompetanse. I tillegg ønsker Halvorsen at de som jobber i barnehagen skal få bedre lønn og at alle assistenter får ta fagbrev. – Vi må tenke større om de små, og prestisjen for dem som jobber med de små må høynes. Bare det beste Årets slagord for barnehagedagen var «Det beste til de minste». Det handler om at barna skal oppleve en meningsfull hverdag, at deres behov for omsorg, lek og læring blir ivaretatt, at de møter voksne MER TV OG PRINSESSER: Ella, Marius og Emil viser fram tegninger og forteller Kristin Halvorsen om sin drømmebarnehage. som respekterer dem, lytter til dem, forstår dem og går inn i et engasjert samspill med dem. Tekst og foto: INGEBORG VIGERUST RANGUL Konsert på jobben Fagforbundets hovedkontor i Oslo var første arbeidsplass som fikk høre Fannaråken i Rikskonsertenes kulturelle nistepakke. Sammen med Nasjonalbiblioteket er de tildelt rollen som nasjonale aktører og formidlere av kultur på arbeidsplasser. Målene for Den kulturelle nistepakka er at flere skal få et profesjonelt kunst- og kulturtilbud gjennom arbeidsplassen. I tillegg skal kunst og kultur innlemmes i mål knyttet til et inkluderende arbeidsliv. Kultur kan altså benyttes for å styrke trivsel og miljø på arbeidsplassen. I første omgang er dette et prøveprosjekt, og tilbudet er gratis. På sikt planlegges en abonnementsordning som sikrer konsertbesøk hvert år. Mer informasjon på www.rikskonsertene.no IVR Fagbladet 4/2012 > 29 Foto: Kyrre Lien fbaargang2012 fbseksjonKIR