Siden sist LO og NHO uenige om tariff for barnevernsansatte LO og arbeidergiverorganisasjonen NHO er uenige om medlemmer i Fagforbundet og FO har en tariffavtale eller ikke når den private barnevernsinstitusjonen de jobber for melder overgang til NHO. – Vi mener dette er et tarifftomt område, sier rådgiver Unni Rasmussen i Fagforbundets forhandlingsenhet. Kan miste rettigheter I praksis kan det bety at de ansatte ved private barnevernsinstitusjoner som melder seg ut av arbeidsgiverforeningen Virke som LO har en avtale med, og inn i NHO, kan risikere å miste avtalte rettigheter som AFP og pensjonsordning når avtalen utløper. NHO viser til en protokoll fra 2000 der Kommuneforbundet skrev under på en avtale om at en tariffavtale inngått for ansatte i Blindeforbundet og Oslo kinomategrafer kan gjøres gjeldende for bedrifter med medlemmer i Kommuneforbundet hvis bedriften melder seg inn i NHO. NHO mener Fagforbundet er «fanget» av denne avtalen. Viktig å sjekke – Vi mener det må opprettes en egen LO/NHO-avtale på dette om- rådet. Derfor er saken brakt inn for en fast tvistenemnd, sier Rasmussen. Erfaringsmessig vil det gå minst et halvt år før saken kommer opp, og i mellomtida er det viktig at ansatte i private barnevernsinstitusjoner sjekker om virksomheten er meldt inn i NHO og få fagforeningen til å finne ut hvilke avtaler som gjelder for dem. Tekst: PER FLAKSTAD Knusende valgseier i Burma Fordeling blir tema på velferdskonferansen Årets velferdskonferanse arrangeres 21. og 22. mai i Oslo kongressenter. Temaet i år er «Fordeling – et spørsmål om makt». For velferdsstaten, som arrangerer konferansen, har invitert Sue Christoforou fra Equality Trust, organisasjonen som er opprettet av forfatterne bak boka «Ulikhetens pris» som ble lansert på norsk i fjor. Der dokumenterer forfatterne Richard Wilkinson og Kate Pickett at land med små sosiale og økonomiske forskjeller mellom mennesker også scorer høyt på sosiale indikatorer som levealder, kriminalitet og helse. I tillegg kommer Rolf Aaberge fra Statistisk sentralbyrå og riksdagsmedlem Josefin Brink fra svenske Vänsterpartiet. De vil ta for seg fordelingen i Norge. Politikere blir utfordret til å debattere hva de vil gjøre for å redusere forskjellene i Norge. PF Tidligere nobelprisvinner Aung San Suu Kyi og hennes demokratiske parti vant en knusende seier i suppleringsvalget 1. april i Burma (Myanmar). Suu Kyi ble selv valgt inn i nasjonalforsamlingen, og «National League For Democracy» vant 43 av de 44 setene som var på valg i de ulike kamrene og regionene. Resultatet er anerkjent av myndighetene i Burma, og valgseieren til Suu Kyi betegnes som et skritt i retning mer demokrati. Men fortsatt er det langt fram til reell innflytelse for nobelprisvinneren og hennes parti, siden VALGVINNER: Aung San Suu Kyi nasjonalforsamlingen består av 1158 seter. Se også fotoreportasjen lenger bak i bladet.    PF 6 > Fagbladet 4/2012 Foto: Scanpix    Foto: Colourbox.com fbaargang2012 fbseksjonSAM