NYE TIDER: Ungene fra Tindilo leker på restene fra borgerkrigen. Her har norske Green Resources «leid» et område fire ganger større enn Oslo. Befolkningen håper på investeringer og arbeidsplasser, mens kritikerne kaller det globalt landtyveri. • Arbeiderbevegelsens årlige innsamlings- og solidaritetsaksjon. • Overordnet tema er «Folk forandrer verden». • I år går innsamlingen til å støtte folks kamp for råderett over egne naturressurser i Sør-Sudan. • Kontonummer: 9001.08.76000. • Givertelefon (200 kr): 820 44 750. SLIK KAN DU BIDRA: • Ta initiativ til en innsamling på din arbeidsplass. • Be fagforeningen din om å støtte aksjonen og rekruttere bøssebærere. • Arranger et temamøte. Norsk Folkehjelp kan bistå med foredragsholdere. • Nevn 1. mai-aksjonen i appeller og taler. • For mer informasjon: www.folkehjelp.no/1mai eller kontakt Norsk Folkehjelp på arest@npaid.org for bestilling av materiell og innsamlingsbøsser. FOLK FORANDRER VERDEN! STØTT 1. MAIAKSJONEN! fbaargang2012 fbseksjonSAM