S . Norsk landinvestering i Sør-Sudan K – Den største fordelen for lokalbefolkningen blir arbeidsplassene og lønnsinntektene. Du kan ikke se på leieprisen pr. hektar og si at de bare får småpenger. For hva er alternativet? Det er null, det, sier Mollan. Svakt lovverk Green Resources har inngått en kontrakt som varer i 99 år. Ifølge Sør-Sudans lovverk skal ikke slike kontrakter vare lenger enn 60 år, men det har ikke selskapet visst om, ifølge Mollan. David Deng mener derimot at både selskap og myndigheter har valgt å overse loven i iveren etter å få nye investeringer. – Det er lett for selskaper å få det de vil ha, fordi den sørsudanske regjeringens strategi er å tiltrekke seg så mye utenlandsk kapital som mulig for å bygge landet. Da er ikke detaljene i avtalene så viktige lenger, heller ikke det å følge egne lover. Mangler kunnskap Mesteparten av jorda i Sør-Sudan eies av lokalsamfunn, og disse stiller svakt i forhandlinger med selskapene fordi de ikke har kunnskap til å gå foreslåtte avtaler etter i sømmene, ifølge Deng. I tillegg misforstår mange hva slike investeringer i virkeligheten innebærer, mener han. – Folk assosierer investeringer med bistandsorganisasjoner og utvikling, ikke forretningsvirksomhet. De tror selskapene kommer for å hjelpe dem. Green Resources søkte om støtte til skogbevaringsprosjektet fra Norad, men fikk avslag blant annet fordi ikke alle formalitetene var på plass. Saksbehandleren fra Norad skrev også i et notat at lokalbefolkningen hadde urealistiske forventninger til prosjektet, ifølge Bistandsaktuelt. Lover lokal utvikling SØR-SUDAN T ALGERIA NIGER NIGERIA CAMEROON GABON I I M JORDAN KENYA EGYPT SUDAN SØRSUDAN SAUDI-ARABIA ERITREA YEMEN SOMALIA G På de 179.000 hektarene Green Resources nå disponerer rundt Tindilo, bor det over 15.000 mennesker. Et av hovedargumentene for å rettferdiggjøre den lave leia, er at investeringen skal føre med seg lokal utvikling. Selskapet har inngått en avtale med landeierne i Tindilo med beskrivelse av hva de skal gjøre for å utvikle lokalsamfunnet. Mollan vil ikke vise fram avtalen, men han forteller at selskapet blant annet skal bore brønner, bygge skoler og helsesentre og forbedre veiene. I Tindilo har Emmanuel tro på at selskapet vil holde hva det lover. – Vi trenger dette for å sikre våre barns framtid. Jeg tror Green Resources vil gjøre sitt aller beste, sier han. B DJIBOUTI Styreform: Republikk, president Salva Kiir Mayardit M Borgerkrig mellom regjeringen i nord og opprørsbevegelsen i sør i to perioder: 1955–1972 og 1983–2005. Landet feiret sin frigjøring fra Sudan 9. juli 2011. Landet er rikt på naturressurser: Vannkraft, rikt jordbruksland, olje, gull, diamanter, kalkstein, jern, kobber, krom, sink, wolfram, glimmer og sølv. Internasjonale selskaper satser kommersielt Internasjonale og vestlige selskaper kjøper opp land for kommersielt bruk på hele det afrikanske kontinentet. Kritikerne kaller det et globalt landtyveri, og advarer mot at oppkjøp i denne skalaen vil frata småbønder viktige naturressurser, undergrave matvaresikkerheten og forverre befolkningens landrettigheter. De hevder at selskapene stenger folk ute fra jorda for å produsere billige matvarer og energi til folk i egne land. De som forsvarer investeringene, mener de gir muligheter for utvikling og arbeidsplasser på landsbygda. Ett av selskapene som nå investerer stort i landeiendommer i Sør-Sudan er Tree Farms Ltd, som er et datterselskap av det norske treplantingsselskapet Green Resources. Selskapet har siden 1995 kjøpt opp jord i flere østafrikanske land. De selger blant annet klimakvoter til det norske Finansdepartementet. LIBYA CHAD CENTRAL AFRICAN REPUBLIC KONGO D. R. OF THE KONGO Areal: 644.329 km2 Z Befolkning: 10,6 millioner Hovedstad: Juba Barnedødelighet: 72/1000 Lesekyndighet: Menn 40 prosent, kvinner 16 prosent. RWANDA UGANDA BURUNDI T ETIOPIA C 48 > Fagbladet 4/2012 Q A T E U fbaargang2012 fbseksjonSAM