Oss Jubilanter i hovedstaden Det ble holdt merkefest for medlemmer i avd. 022 Bymiljøetatens fagforening med 25 års medlemskap i Fagforbundet og 40 års medlemskap i LO. 32 medlemmer hadde vært 25 år i forbundet og 16 medlemmer 40 år i LO. 16 av jubilantene deltok på festen der de fikk tildelt sine merker og diplomer. Vi hadde også besøk av Grorud arbeiderkor. En aktiv tillitsvalgt, Steinar Bertinussen, fikk tildelt gullnål for 20 år som sammenhengende tillitsvalgt.    Tekst: Lars-Petter Einarsen Siste jubileum i Bjarkøy Fagforbundet avd. 475 Bjarkøy har hatt årsmøte med tildeling av 40-årsnål til Svein Edvard Nergård og Walther Dagfinn Eilertsen. Sissel Granås Eilertsen fikk sølvnål for 25 års medlemskap i forbundet. På bildet er leder May Unni Ertsås omkranset av 40-årsjubilantene Svein E. Nergård (t.v.) og Walther D. Eilertsen. I tillegg har Bjørg Figenschau fått 40-årsnål og diplom tilsendt i posten. Fra neste årsmøte blir avdelingen slått sammen med Fagforbundet Harstad fordi de to kommunene Bjarkøy og Harstad slås sammen fra nyttår.    Tekst: May Unni Ertsås Fra venstre: Sissel Vestby, Marit Aurstad, Åse Mina Haugen, Anne Berit Bækken og Ingrid Slettvold. Åtte jubilanter i Eidskog Under årsmøtet til Fagforbundet avd. 193 Eidskog var det merkeutdeling for 25 års medlemskap i forbundet og 40 års medlemskap i LO. De som var til stede er bak fra venstre: Roald Bodding (25), Kari Engebråten (25), Johnny Breisjøberg (40), Thea Stangnes (25) og leder Geir Magne Melbye. Foran fra venstre: Kari Nymoen (25), Elisabeth Børrud (25), Kari Mette Opseth (25), Agnar Thorstensen (40) og merkeutdeler Stian Daniel L. Eggen fra fylkeslaget. Tekst: Odd S. Jahren Nål- og merkeutdeling Fagforbundet avd.106 NordOdal gjorde stas på medlemmer med lang fartstid på årsmøtet i slutten av januar. Renholder Åse Mina Haugen fikk diplom og nål for 40 års medlemskap, og fire medlemmer fikk merke og diplom for 25 års medlemskap. Edel Norli, Bjørg Sæther, Kari Hagen Gravli, Frede Engebråten, Gerd Lerdalen, Tom Erik Helstad, Lise Myhre og Britt Lerdalen er 25-årsjubilanter som ikke var til stede. Tekst: Bjørn Tore Skogli 54 > Fagbladet 4/2012 fbaargang2012 fbseksjonSAM