¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇHelse og sosial Innhold ¸ˇ¸ˇ30 I Kvinesdal kommune arbeider fleire tilsette to plassar for å få full stilling.  Eg ser berre helsegevinsten med variasjonen, seier Else Andersen. 8 TEMA: Barn på flukt 14 Tariff 2012 18 Useriøs drift betalt av det offentlige 20 PORTRETTET: Anne Lindboe 27 42 HELSE OG SOSIAL 44 FOTOREPORTASJEN: Duften av nyvasket 50 Grå ukrainere blir hvite polakker 62 Diskriminerende yrkesskadeerstatning FASTE SPALTER 4 Siden sist 4 Jans hjørne 24 Bare spør 28 Aktuelt 40 FOKUS: Helsefremmende kunst og kultur 42 Seksjonslederen 53 Debatt 56 Gjesteskribent: Mohammed Omer 58 Oss 60 Kryssord 66 ETTER JOBB: Hjertesjuk blues 68 EN AV OSS: Hjelp til selvhjelp ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ20 På parti med barna Anne Lindboe vil være barneombud for alle barn i Norge, men tror folk vil merke hennes spesielle engasjement for voldsutsatte barn. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇHelsegevinst 32 Livsgledesykehjemmene dyrker aktiviteter og opplevelser som kan skape glede i hverdagen. Men de passer også på å markere og feire alle høytider og årstider. ¸ˇ¸ˇ¸ˇDagliglivets gleder ¸ˇ¸ˇ¸ˇ38 ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇNy kunnskap gir nye muligheter Faglærer Gyrid Jacobsen og Unni Volden utveksler erfaringer på Fagskolen i Oslo, 8 ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSiste håp er domstolen Familien Gazul-Bahadori i Tromsø skal kastes ut av Norge. Mor og datter til Moldova. Far til Afghanistan. Datteren Yalda (9) er oppvokst i Norge. Tromsøværingene har samlet inn penger til rettssak mot staten. ¸ˇ18 Det offentlige betaler millioner for pasienter som bor på private døgninstitusjoner. Hvordan er kontrollen? Les om den lille institusjonen der 30 ansatte har sluttet, og der daglig leder er en eiendomsspekulant som det ikke er mulig å få kontakt med. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇUten styring ¸ˇ¸ˇ40 Kunst og kultur er bra for folke- helsa. Derfor vil det være direkte lønnsomt for det norske samfunnet å styrke dette feltet, mener fokusforfatter Wegard Harsvik. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKunst er bra for helsa ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ2 > Fagbladet 6-7/2012 Foto: Monica Schanche ISSN 0809-9251 Foto: Werner Juvik Foto: Werner Juvik Foto: Marius Fiskum fbaargang2012 fbseksjonHEL