¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇTEMA: Barn på flukt MOR, FAR OG HUS: Yalda tegner sitt høyeste ønske. Mor, far og Yalda foran et hus  i Tromsø. Tegningen ble til to kjempestore postkort som støttegruppa sendte justisminister Grete Faremo og statsminister Jens Stoltenberg. ¸ˇAvgjort i retten " Ved årsskiftet var det registrert 229 løpende saker mot staten ved UNE der asylsøkere har fått endelig avslag. " I 2011 ble det rettskraftige dommer i 22 saker der asylantene fikk medhold og vedtak ble omgjort. " Antallet som får sine vedtak omgjort etter at det er tatt ut stevning, er usikkert fordi flere av disse sakene kunne fått samme utfall på grunn av omgjøringsbegjæringer. " Staten ved UNE fikk medhold av retten i 55 saker i fjor. " Advokatforeningen har ført 39 saker på eget initiativ de siste tre åra. De har seiret i 25 av dem. Fem saker er under ankebehandling. De bestemmer skjebnen: " UDI (Utlendingsdirektoratet) iverksetter regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk. UDI behandler alle typer søknader om asyl, innvandring og opphold i landet. " UNE (Utlendingsnemnda) er et uavhengig forvaltningsorgan under Justis- og beredskapsdepartementet. De behandler alle klagesaker og begjæringer om å omgjøre vedtak. UNE behandlet i fjor 10.263 klagesaker og omgjøringsbegjæringer fra asylsøkere. ¸ˇ¸ˇrettssak for en kurdisk familie da de fikk høre om familien Gazul-Bahdori. De brettet opp ermene igjen.  Saken skal vinnes. Den må vinnes. Det er ikke noe annet alternativ, fastslår Hole. Arbeidet blir stadig mer organisert. De samarbeider og deler erfaringer med andre støttegrupper. Målet er å vinne enkeltsaker i retten og sette fokus på lengeværende barn på flukt fram mot den varslede stortingsmeldinga.  Vi kan ikke fortsette å ta mer hensyn til såkalt innvandringspolitikk enn til barna. Påstandene om at Norge blir frihavn for alle dersom barna får bli her med sine familier, er sludder, mener Hole.  Det er absurd at det må en rettssak til for å bli hørt, istemmer Britt ås, leder av Fagforbundet Troms. Hun er stadig på gata med bøsse for å samle inn penger til rettssaken. Over tusen barn  Barna har ikke valgt sin skjebne. De er ofre for foreldrenes valg og myndighetenes politikk, sier Jon Ole Martinsen i Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS). På konferansen Barn på fluktª i mai la han fram oppdaterte tall på barn i Yaldas situasjon. Konferansen ble til på initiativ fra støttegruppene til Yalda i Tromsø og Nathan i Bergen. 1049 barn risikerer utsendelse fra riket. 449 av disse har vært i Norge i mer enn tre år, 89 mer enn fem år. De lengst værende i mer enn ti år. Noen er født i Norge. > Fagbladet 6-7/2012 > 11 fbaargang2012 fbseksjonHEL