¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇTEMA: Barn på flukt evet av private på vegne av staten ¸ˇ¸ˇTIL VESTBREDDEN: Familien Batran reiser frivillig.  Så snart papirer og billetter er i orden, drar vi til Jordan og så hjem til Vestbredden. Situasjonen for vår del er endret hjemme, forteller far Ahmad Batran, her med mor Wafaa Batran og døtrene Dariu og Azhar samt babyen Ibrahim. Familien har vært på flukt i ett år. ¸ˇEtter avslag " Skattekort inndras. Arbeidsgivere som likevel lar asylanten jobbe, risikerer store bøter. " Asylanten blir henvist til å leve på tilskudd fra staten. Satsene er 1800 kroner per måned for en voksen person med egen husholdning. " Asylanten har kun rett på helsetjenester i akutte tilfeller. " Utsending skjer fortrinnsvis på natt eller tidlig morgen mens familiene er samlet. Se oversikt over alle støttegruppene på www.fagbladet.no. Statlig terror  Et mottak er ikke et sted å bli boende, mener Bertelsen. Like fullt klamrer mange seg fast. Som oftest bare for å bli vekket en natt av politiet, videresendt til transittmottak og deportert.  Det er traumatisk for barn å bli vekket tidlig om morgenen mens foreldrene blir påført håndjern, sier Bertelsen.  Etter avslag blir friske og arbeidsføre mennesker fratatt skattekort og nektet å jobbe. De må leve på tilskudd, og tilskuddet halveres. Et voksent menneske med egen husholdning får 1800 kroner måneden å leve av. Det virker som om staten mener de returnerer om de bare får mindre mat, sier han.  Ikke en trussel Han understreker at verken han eller Norsk Folkehjelp vil ha automatikk i å få asyl i landet.  Det skal være grunnlag for asyl før det innvilges. Men FNs barnekonvensjon sier også at barns beste skal være et grunnleggende hensyn. Da blir det helt feil at barn som har bodd her i årevis og har sterk tilknytning til riket, deporteres. Disse barna er ingen trussel mot asylinstituttet, sier han. FATTIGHUS: Per Bertelsen har drevet asylmottak i ti år.  Et statlig fattighus, er hans beskrivelse av mottakene. ¸ˇFagbladet 6-7/2012 > 13 fbaargang2012 fbseksjonHEL