¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ30 medarbeidere er sparket eller har sluttet de siste to tre årene på døgninstitusjonen Parat Omsorg AS. Eieren er en tidligere eiendomsspekulant som skifteretten har ilagt flere konkurskarantener de siste årene. FTekst: TITTI BRUN Foto: WERNER JUVIK or Fagbladet begynner denne saken som en tilsynelatende ganske vanlig sak: Et medlem trenger hjelp til å få utbetalt lønn og feriepenger. Etter hvert dukker det opp den ene underlige historien etter den andre. Etter intervjuer med mange av de tidligere ansatte, danner det seg et bilde av en bedrift som er uten kontroll. Betalt av det offentlige. Eiendomsspekulant I Brønnøysundregisteret står Øyvind Hornnæss oppført som eier, styreleder og daglig leder i Parat Omsorg AS i Nedre Eiker. Hornnæss har flere konkurskarantener bak hvert overtok han også driften med bemanning, ledelse og pasienter. Dette er pasienter som det offentlige har ansvaret for, og betaler millioner for. Det er krevende pasienter, noen trenger tett oppfølging. Flere er alvorlig syke, noen med psykiske lidelser, ofte kombinert med rusproblemer. I skrivende stund bor seks pasienter fra ulike bydeler i Oslo og kommuner på østlandsområdet på institusjonen. Medarbeidere forsvinner Etter at Hornnæss kjøpte institusjonen, blir den daværende ledelsen raskt skiftet ut, angivelig på grunn av samarbeidsproblemer. Parat Omsorg søker og får inn nye, faglige ledere. Men ingen blir lenge. Flere slutter i løpet av uker eller noen måneder. Noen går på dagen. Ikke bare ledere har sluttet. Når Fagbladet ringer den lange listen av tidligere medarbeidere, skjer det samme gang på gang. 18 > Fagbladet 6-7/2012 seg, ble knyttet til rettslige krangler om forsvunne Munch-bilder og skippersertifikatet som Kjell Inge Røkke fikk trøbbel med. I fjor fikk han en knusende dom i tingretten i forhold til sin næringsdrift, og han er nylig innkalt i forliksrådet på grunn av manglende utbetaling av lønn til ansatte. Fagbladet har ringt Øyvind Hornnæss gjentatte ganger uten å få kontakt. Historien om et oppkjøp Historien om Parat Omsorg AS begynner i 2009 da eiendomsspekulanten Øyvind Hornnæss kjøpte bygningene til institusjonen Tunvoll utenfor Drammen. Etter fbaargang2012 fbseksjonHEL