¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇBare spør ¸ˇFagbladets ekspertpanel Fagbladet videreformidler spørsmål av allmenn interesse om blant annet tariffavtaler, juridiske arbeidslivssaker og -lover, videreutdanning og spørsmål angående LOfavør og Sparebank 1 til et ekspertpanel. Eksperter i dette nummeret: Arvid Tønnesen Tariff Spørsmål som angår tariffavtaler og forhandlinger. Eirin Halvorsen Lillehof Juss Aktuelt lovverk, inkludert arbeidsmiljøloven og ferieloven. Magne Gundersen Forsikring Spørsmål angående LOfavør og Sparebank1. Brev som ikke kommer på trykk, blir ikke returnert. Vi har dessverre ikke anledning til å svare på henvendelser som vi ikke finner plass til i bladet. Hvis du får problemer på arbeidsplassen, ta først kontakt med din lokale tillitsvalgte. Det er derfor hun eller han er der. Ansiennitet og fireårsregelen SPØRSMåL: I august 2007 begynte jeg å jobbe i et kommunalt svømmebasseng som badevakt i et 100 prosent fast vikariat. Der var jeg fram til mars 2010. Da ble jeg fast ansatt i 100 prosent stilling med seks måneders prøvetid. Rett før prøvetida gikk ut, fikk jeg seks måneders permisjon for å jobbe i en kommunal barnehage. Etter å ha jobbet der i seks måneder, fikk jeg beskjed om at jeg måtte ta et valg om jeg ønsket å fortsette som badevakt eller fortsette å jobbe i barnehagen og si opp stillingen min ved badelandet. Jeg valgte barnehagen fordi jeg trivdes veldig godt der. Men dette var en midlertidig stilling fram til i fjor høst. Jeg var så heldig å få en ny stilling bare noen dager etter at den første gikk ut, men også den var midlertidig og varte ut 2011. I et møte med personalavdelingen og Fagforbundet fikk jeg beskjed om at jeg mistet retten min til fast ansettelse etter fireårsregelen den dagen jeg sa opp stillingen min ved badelandet, og at jeg nå bare har 1,5 års ansiennitet. Dette fikk jeg ingen beskjed om da jeg måtte velge å si opp som badevakt. Hadde ikke personalavdelingen plikt til å informere meg om dette før jeg valgte? Nå er jeg forresten nede i 50 prosent stilling ved samme barnehage, og jeg er litt redd for at jeg kan være uten jobb fra sommeren av. Jeg har hatt samme arbeidsgiver siden august 2007, gjelder ikke fireårsregelen da? SVAR: Det følger av arbeidsmiljølovens ß 14-9 (5) at arbeidstaker som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn fire år etter første ledd a) og b), skal anses som fast ansatt slik at reglene om oppsigelse i arbeidsforhold kommer til anvendelse. Med denne hovedregelen i mente, skal jeg før jeg besvarer ditt konkrete spørsmål, knytte noen kommentarer til et par andre forhold i din sak. Det stilles krav om sammenhengende ansettelse hos samme arbeidsgiver, dvs. at det ikke har betydning at man har jobbet i flere ulike virksomheter hos samme arbeidsgiver  slik som i ditt tilfelle. For din del vil ett spørsmål være om du fyller kravet til sammenhengende ansettelse, i ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇL ¸ˇUtenlandsk valuta SPØRSMåL: På reise har jeg flere ganger fått spørsmål om jeg vil betale med norske kroner eller lokal valuta. Jeg lurer på hva som lønner seg. AT SVAR: Min erfaring er at når du betaler med kort, vil det nesten alltid lønne seg å betale i den lokale valutaen. Butikkene som tilbyr deg å betale i norske kroner, opererer ofte med en svært dårlig vekslingskurs. Det tjener butikken på, mens du taper på det. Mitt råd er derfor alltid å betale med den lokale valutaen. Da er du sikret den riktige valutakursen av kortselskapet. Magne Gundersen, forbrukerøkonom i Sparebank1 ¸ˇ¸ˇ¸ˇ24 > Fagbladet 6-7/2012 fbaargang2012 fbseksjonHEL