¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFagforbundet kommer snart til ditt sykehus for å gi en smakebit på hva det vil si å ha dyktige helsefagarbeidere med på laget.ª Side 42 Seksjonsleder Kjellfrid T. Blakstad Helse og sosial ¸ˇ¸ˇˇ€‹ Full jobb etter fire år Viss du arbeider hundre prosent i fire år, har du krav på full jobb. Else Andersen frå Kvinesdal tykkjer fleire skal få prøve å kombinere to jobbar for å få høgare stilling. Side 30 ˇ€‹ Yrkesnær utdanning Fagskolen i Oslo ønsker at fagutdanningen skal være mest mulig yrkesrettet. Derfor trekkes studentenes egen yrkeserfaring inn som en verdifull del av studiet. Side 38 ˇ€‹ Kommunikasjon gjennom kunst At det er en sammenheng mellom kultur og helse, visste de allerede i antikken. Barn og unge som får anledning til å uttrykke seg gjennom ulike kunstformer, kan også oppnå bedre kontakt og kommunikasjon med miljøet rundt seg. Side 40 Gleden er individuell På Buran har de flere individuelle aktiviteter basert på kartlegging av beboernes behov enn fellesaktiviteter med beboerne som passive tilskuere. Alle aktiviteter blir nøye planlagt og dokumentert. Blant annet mange, lange frokoster sammen med aktivitør Birgit Lunke. Side 32 Fagbladet 6-7/2012 > 27 ¸ˇFoto: Thor Nielsen fbaargang2012 fbseksjonHEL