¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇHelse og sosial ¸ˇRoser til sykepleierne Sykepleierdagen 12. mai ble markert på sykehus, sykehjem og i hjemmetjenestene over hele landet. Mange fikk en rose da de kom på jobb. Også høgskolestudentene fikk besøk.  Dagen gir oss en fin anledning til å vise at vi setter pris på sykepleiernes kompetanse og på den jobben de gjør, syns Sissel M. Skoghaug, leder i Sykepleiernettverket i Fagforbundet. Skoghaug er blant dem som brukte merkedagen til å dele ut roser. Sammen med Are A. Ødbehr, Bente Werner og Ann-Helen Engh delte hun ut 600 roser på Akershus Universitetssykehus.  Det var fantastisk artig å se hvor glade de ansatte ble for rosene vi delte ut, sier hun. Skoghaug og andre fra Fagfor- bundet bruker dagen til å rose både sykepleierne og andre som gjør en innsats for mennesker som trenger behandling, pleie og omsorg. ¸ˇSYKEPLEIERDAGEN: Alle yrkesgruppene er gjensidig avhengige av hverandre. Det vil vi også få fram på denne dagen, sier Sissel M. Skoghaug. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN ¸ˇOppdatert på fag og nytt lovverk Dagsaktuelle temaer presentert av ypperlige fagfolk ble nylig servert 45 av Fagforbundets helsefagarbeidere. Fagakademiet (FA) inviterte til sin første nasjonale fagkonferanse for helsefagarbeidere med Fagforbundets Seksjon helse og sosial som medarrangør. Deltakelse var tellende for klinisk fagstige. Blant foreleserne var professor i sosialmedisin, Per Fugelli, Kåre Hagen, leder av Hagen-utvalget som i fjor leverte NOU Innovasjon i omsorg, og Astrid Rønsen, høgskolelektor og leder av Hospiceforum Norge. Trenger flere folk Fra Helsedirektoratet kom Tonje Thorbjørnsen, prosjektleder for Kompetanseløftet 2015.  Vi kan vente stor mangel på sykepleiere framover, men enda større på helsefagarbeidere, sa MåL OG RESULTAT:  Vi trenger 4500 nye helsefagarbeidere hvert år. Det er ei utfordring at vi utdanner under halvparten, mener Tonje Thorbjørnsen. Nye lover og roller Knut Erling Nyheim, som først utdannet seg til vernepleier og siden som jurist, presenterte Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester som nå erstatter Kommunehelseloven og Sosialtjenesteloven.  Den nye loven stiller større krav til resultater; tjenesteyter skal ikke lenger bare bidra til å nå et mål. Nå skal de sørge for at målene blir nådd. Nyheim brukte en del av foredraget sitt til å undre seg over interessante problemstillinger. Som for eksempel:  Hva vil det si å ha rett til noe? Kan jeg kreve noe, og er det noen som også har en plikt til å gi meg dette noe? Vi har rett til nødvendig helsehjelp, men hva er det, og hvem bestemmer hva som er nødvendig helsehjelp? Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN ¸ˇThorbjørnsen. Hun presenterte et scenario hvor vi i 2035 vil ha en manko på 28.000 årsverk for sjukepleiere og 57.000 for helsefagarbeidere. I tillegg til at det trengs flere i omsorgssektoren, satser regjeringen også på å heve det formelle kompetansenivået blant de ansatte. Helsefagarbeidere blir derfor oppfordret til å ta videreutdanning på fagskolenivå. 28 > Fagbladet 6-7/2012 fbaargang2012 fbseksjonHEL