¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇkehjemmet ¸ˇ¸ˇFagbladet 6-7/2012 > 33 Livsglede for eldre Stiftelsen Livsglede for eldre (LFE) ble opprettet i 2006 etter initiativ fra de to sykepleierstudentene Anette Skeie Jakobsen og Elin Anita Verdal. Stiftelsen har sete i Kristiansand. fbaargang2012 fbseksjonHEL