¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇTANKEN ER ENKEL:  Vi spør oss selv hvordan vi vil ha det; vil jeg spise Fjordland hver dag? Tanja Hopsø tror byens beste pølser er en opplevelse både for pølsemakeren og de andre beboerne. FIKK LOS: Glimtet vekkes i øynene når Brit Davidsen forteller om sine opplevelser på skøyter.  Vi jentene stod og venta til guttene skeisa forbi og dro oss med. Jeg fikk los av ham jeg seinere ble gift med, forteller hun. ¸ˇEtt av de faste innslagene i hverdagen er lange frokoster med mye god mat. Et par dager i uka samles de som har størst glede av et sosialt måltid, til felles frokost sammen med aktivitøren Birgit Lunke. Bordet er alltid pyntet etter årstida. De fleste både smører brødskivene og spiser selv. Aktivitøren sitter sammen med beboerne. Hun lytter og observerer. Og hun behersker kunsten å ta tak i det som skjer akkurat nå  og bruke det. Med hennes hjelp kommer praten i gang. Og den flyter etter hvert av seg selv. Et par av damene kommer så godt i gang at aktivitøren kan trekke seg tilbake for en stund. Av og til dukker det opp et tema som Birgit plukker opp for å engasjere flere. De gamle husker da hirden gikk gjennom gatene under krigen.  Vi ble kasta ut av skolen fordi hirden skulle bruke den, minnes en av dem. En annen gikk to mil sammen med alle vennene for å komme på fest i Melhus. Nesten hver lørdag i hele ungdomstida. Den første gikk på Almas danseskole i byen. Det visste ikke Birgit, og hun lurer på om flere gikk der.  å ja, Alma var ei stor dame, men lett på foten, får vi vite. Tida flyr i godt lag. Klokka nærmer seg 11, og folket er forsynt. Birgit blåser ut stearin- lysene før hun finner fram avisa. Nå er det tid for oppdatering for dem som har krefter igjen etter to timer rundt frokostbordet. Bruker byen I tillegg til årshjulet som viser planlagte fellesaktiviteter for hele året, har de også en ¸ˇKriterier for sertifisering Tanken bak livsgledesykehjem er at naturlige aktiviteter bringes inn i beboernes hverdag. Aktiviteter legges inn i individuelle planer på bakgrunn av hver enkelt beboers ressurser, interesser og behov. Oppfyllelse og avvik blir dokumentert ved hjelp av et verktøy for elektronisk dokumentasjon som er utviklet på Buran. For å bli sertifisert som livsgledesykehjem må beboerne får mulighet til å møte barn og unge, de kan få frisk luft, de opplever nærhet til årstidene, og sykehjemmet tilbyr hyggelige måltider. Ansvaret for å videreutvikle et sykehjem som er sertifisert som livsgledesykehjem ligger ikke på ledernivå, men hos en av de ansatte som er i pleie. Pleieren med denne funksjonen har, gjerne sammen med flere kollegaer, gått ti dager på Livsgledeskole med en avsluttende eksamen. På Buran er en hjelpepleier ansvarlig. Her har ti ansatte tatt eksamen på Livsgledeskolen. 34 > Fagbladet 6-7/2012 ¸ˇ fbaargang2012 fbseksjonHEL