¸ˇ¸ˇ¸ˇSANSEHAGE: Nærmeste nabo til Buran er Avanti sansehage. Beboere med følge passerer inngangsparti og et par rom i nydelige farger før de plasserer seg foran kortutgaven av filmen om Hurtigruten som gikk på NRK sist sommer. TRAVEL DAG: Kåre Kristiansen har hatt en fantastisk dag sammen med ansatte og beboere. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇLivsgledesykehjem Sykepleierstudenter i Trondheim fikk ideen til livsgledesykehjem i 2007. Studentene og Trondheim kommune startet pilotprosjektet Livsgledesykehjem i 2008. Sigrid Seppola, som sammen med to medstudenter hadde tematisert livsglede i en bacheloroppgave, var prosjektleder. Pilotprosjektet gikk fram til 2011. Livsglede for eldre (LFE) har utviklet kriterier for livsgledesykehjem. Disse ble prøvd ut på Buran og ved tre andre sykehjem i Trondheim i pilotprosjektet. Da ble det også utviklet en sertifiseringsordning. Buran helse- og velferdssenter er ett av fire sykehjem i Trondheim som er sertifisert som livsgledesykehjem. Kommunen har vedtatt at alle kommunens sykehjem skal være ferdig sertifisert i 2015. Flere er allerede på god vei. Dessuten er det sykehjem i Grimstad, Arendal og Mandal som arbeider mot sertifisering. ¸ˇlivsgledekalender på Buran. Hver tredje måned har de ansatte et planleggingsmøte hvor de plotter inn små og store aktiviteter for alle beboerne. Aktivitetene blir bestemt på grunnlag av kartlegging av hver enkelt beboers behov. På denne kalenderen står også hvem som har ansvar for alle de forskjellige aktivitetene.  Vi har for eksempel to menn med tilknytning til sjøen. Når vi har elever og studenter inne, kan primærkontaktene ta med de to ned og spise frokost på Hurtigruta som ligger ved kai to timer hver formiddag, forteller Tanja Hopsø.  Og en av damene våre er mer enn vanlig interessert i klær og sko. For henne er det fint å kunne ta en tur til byen og kikke i utstillingsvinduene. På livsgledekalenderen plotter de derfor gjerne inn en frokost på Hurtigruten for de to herrene og en handletur for den moteinteresserte damen.  Det gjelder å bruke ressursene deres og legge mest mulig vanlige aktiviteter inn i hverdagen, sier Tanja. Derfor tar de en tur på byen når noen trenger noe nytt  eller en tur til torget for å kjøpe is når sommeren kommer. Hverdag og helg Tanja Hopsø legger ikke skjul på at hun gjerne skulle hatt større variasjon og mer lukt av matlaging enn det som er mulig når all mat kommer fra et sentralkjøkken.  Vi får ikke den daglige matlukta og stemninga som følger med matlaging. Det blir omtrent som å spise Fjordland hele året, tror hun. Men på Buran prøver de å kompensere for ensformigheten med mye godt pålegg, egg og bacon til frokost og hyppige unntak fra maten fra sentralkjøkkenet.  Når helsefagelevene kommer, lager de gjerne boller og kakao. Og en gang hver høst lager elevene grønnsakssuppe sammen med beboerne. Dessuten har vi hjemmelaget pizza og vin i helgene. Da pynter vi også med hvite lys og duker, forteller Tanja. I helgene samles mange foran en innleid film.  TV virker bare forvirrende for de aller fleste. Vi viser heller en film. Og så serverer vi potetgull og brus. Når vi har funnet en film som engasjerer, sitter de pal og følger med. Alltid velkommen Fagkoordinatoren brenner for de gode øyeblikkene, og setter seg gjerne ned og prater med beboerne. Når hun har mulighet, går hun inn på stua eller kjøkkenet for å være sammen med beboerne. Alle dører står åpne så sant de ansatte ikke sitter i møte.  Det er en modningsprosess å bli et livsgledesykehjem. Men her har alle ansatte vært med fra første dag. Og vi som arbeider her, ser at alle aktivitetene ikke bare gagner beboerne. Vi får det også mer artig på jobb, mener Tanja Hopsø. Fagbladet 6-7/2012 > 35 fbaargang2012 fbseksjonHEL