¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFagskolene gir viktig kompetanse ¸ˇKontoransatte i helseforetakene har satt seg på skolebenken en dag i uka for å bli enda dyktigere helsesekretærer. Tekst og foto: MONICA SCHANCHE Helsesekretærer i Østlandsområdet har tatt fatt på studiet helseadministrasjon  et deltidsstudium over to år ved Fagskolen i Oslo. Parvin Salimi fra Lovisenberg Diakonale Sykehus, Margrethe Fjeldal fra OUS Rikshospitalet og Kristin Gårder fra et legekontor på Jevnaker er ferdig med en generell første modul, som er felles for alle helsefagene på Fagskolen. Nå har de begynt med modul 2 og faget helseadministrasjon. Studentene sitter i smågrupper og diskuterer med hverandre og med faglærer Gyrid Jacobsen. Hun har vært med helt siden faget ble innført ved skolen for fem år siden. Populært studium De tre studentene trives godt med å være tilbake på skolebenken.  Gjennom utdanningen får vi flere muligheter på arbeidsmarkedet, og vi står bedre rustet til sekretæroppgavene, sier Parvin Salimi. Gyrid Jacobsen forteller om god søkning. Det er i hovedsak helsesekretærer og tannhelsesekretærer som søker. Ett krav er at søkerne skal ha vært i arbeid i minst ett år for å bli med på fagstudiet. Ifølge faglæreren er studentene sultne på kunnskap. TRIVES På FAGSKOLEN: Parvin Salimi studerer helseadministrasjon for å være bedre rustet til å møte utfordringer på arbeidsplassen.  De er dyktige og presser nivået oppover, sier hun. Samarbeider med OUS Faglæreren framholder et positivt samarbeid med Oslo Universitetssykehus (OUS), og mange av studentene kommer nettopp derfra.  På modul 2 har vi flere forelesere fra sykehuset. Disse stiller også opp på fagdagene våre som er åpne for alle helsesekretærer, forteller Gyrid Jacobsen til Fagbladet.  Temaene kan være administrasjon, mestring og læring, organisasjonen OUS, helse, miljø og sikkerhet, pasientskade- erstatning, finansieringssystemer eller bildediagnostikk. Vi får også informasjon om det siste innenfor pasientrelaterte systemer, talegjenkjenning og økonomi og budsjett, sier hun.  Vi er avhengig av samarbeidet med universitetssykehuset for å kunne være framtidsrettet. Elevene skal helst ha noe nytt å tilby arbeidsplassen sin når de har fullført Fagskolen. Pionerer Helsesekretær Eldri Hanholm arbeider til daglig med talegjenkjenning på Ullevål universitetssykehus.  På røntgenavdelingen var vi blant 38 > Fagbladet 6-7/2012 fbaargang2012 fbseksjonHEL