¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFagstudie i helseadministrasjon En av fire fagskoleutdanninger innenfor helsefag ved Fagskolen i Oslo. Utdanningen er godkjent av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut). Studiet inneholder fire halvårlige moduler. pionerene som tok i bruk talegjenkjenning allerede i 2004, forteller hun. Neste gang studentene møtes, er planen at de skal på avdelingen hennes og lære mer. Hvorfor hun tar studiet selv?  Det er mye uro i helsevesenet, og det er viktig med faglig påfyll. Etter at talegjenkjenning blir innført, er det er viktig å se hvilken jobb vi som helsesekretærer kan gjøre når skrivestuene forsvinner, påpeker Eldri Hanholm. Nye muligheter Faglærer Gyrid Jacobsen forteller at flere av studentene har fått nye oppgaver etter fullført fagutdanning.  En del organiserer team rundt pasienter. Noen er blitt kontorledere, og noen er på lærings- og mestringssentrene som gir opplæring til pasienter og pårørende. En tidligere student tilrettelegger og administrerer videreutdanning for leger og spesialister, mens andre veileder nyansatte. Det fins mange muligheter, understreker Gyrid Jacobsen.  Arbeidsplasser som sender medarbeidere til fagskolestudiet, gjør det for at de skal få en bredere kompetanse. Til nå har ingen hoppet av studiet. Studentene får også et kontaktnett hvor de kan utveksle tanker og ideer, fastslår faglærer Gyrid Jacobsen. ¸ˇ¸ˇBred fagutdanning Ved siden av tekniske fag gir Fagskolen i Oslo utdanning i fire helsefag: Psykisk helsearbeid, Helse, aldring og aktiv omsorg, Helseadministrasjon og Veiledning. Utdanningene er deltidsstudier over to år, med samlinger og ti ukers praksis. Alle fagene er Nokut-godkjent (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Fagbladet 6-7/2012 > 39 GRUPPEARBEID: Ane Skjæret (t.v.), Eldri Hanholm og Unni Volden utveksler erfaringer med faglærer Gyrid Jacobsen (stående). fbaargang2012 fbseksjonHEL