¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSeksjonsleder ¸ˇ¸ˇRUTINE ER NØDVENDIG:  Den viktigste lærdommen er at alt utstyr, prosedyrer eller skjemaer som ikke brukes i en normalsituasjon og er innøvd, ikke fungerer i en katastrofesituasjon, sier Hans Martin Aase, her sammen med resten av delegasjonen. Erfaringer fra London og Madrid Ambulansepersonell som var med i redningsarbeidet 22. juli, har møtt kolleger med erfaringer fra store katastrofer i London og Madrid. Fagforbundet inviterte denne våren ambulansepersonell fra Vestre Viken og Oslo Universitetssykehus på en studietur til England og Spania.  Vi så at det kunne være nyttig å utveksle erfaringer med kolleger i andre land som også har måttet takle terrorangrep, sier Hans Martin Aase, leder i Faggruppa for prehospitale tjenester i Fagforbundet. Fikk anerkjennelse Til sammen deltok 17 tillitsvalgte, ledere og ansatte som var involvert i redningsarbeidet i Oslo og ved Utøya.  Dette var også vår måte å vise at vi satte pris på den enorme innsatsen våre medlemmer gjorde 22. juli, sier Hans Martin Aase.  Kollegene i London og Madrid ble imponert over arbeidet til det norske helsepersonellet denne dagen. Jens Petter Kolberg, operativ leder i ambulansetjenesten i Oslo og Akershus, og Håvard Larsen, operativ leder ved Utøya, presenterte erfaringene. Foran OL Deltakerne på studieturen lærte mye om terrorberedskapen i de to hovedstedene; blant annet organisering, utstyr og kommunikasjon. Nødtjenesten i London har innført et nytt dataverktøy for mottak og varsling av akuttmedisinske oppdrag. Blant annet varsles nærmeste enhet automatisk av systemet ved akutte oppdrag.  Systemet kan også definere geografiske områder ved større arrangementer. Innringere fra et slikt område vil da automatisk sluses til et eget kontrollrom for denne hendelsen uten å belaste resten av systemet, forteller Hans Martin Aase. I forbindelse med OL er det bygd opp et helt nytt kontrollrom med plass til 40 operatører. Effektiv samhandling Madrid har to offentlige ambulansetjenester, en for private bygninger og en for offentlige eiendommer.  På operasjonssentralen la vi spesielt merke til et svært interessant dataprogram. Alle sykehusene må tre ganger i døgnet melde inn ledig sengekapasitet, forteller Hans Martin Aase. Tekst: KARIN E. SVENDSEN ¸ˇ¸ˇSykehusene ønsker helse- fagarbeiderne velkommen Det er sommer, det er sol og det er mye å glede seg over. Akkurat nå tenker jeg på at Fagforbundet og arbeidsgiverforeningen Spekter går sammen om å sørge for flere helsefagarbeidere på sykehusene. Det å spille på lag med arbeidsgiver er en suksessfaktor. Vi er begge enige om at det er smart å ta inn lærlinger i helsearbeiderfaget  og nå skal vi reise landet rundt for å sikre at sykehusene ser ver- dien av å ha lærlinger i helseforetakene. De første sykehusene kan vente seg besøk på sensommeren. Vi begynner i Nord-Norge og fortsetter til mer enn 20 sykehus i resten av landet utover høsten og vinteren. Det settes opp møter hvor de ansatte blant annet kan treffe norgesmestere i helsearbeiderfaget, Edel Susanne Hetland (19) og Solbjørg Byberg (20). Jentene er herlige inspirasjonskilder som viser at Fagforbundet kommer snart til ditt sykehus for å gi en smakebit på hva det vil si å ha dyktige helsefagarbeidere med på laget. det er gode grunner til å satse på helseinfanteristene. Stavanger universitetssykehus har gjort mye for å tekkes lærlingene. Hvert år tar 25 gutter og jenter fagbrev som helsefagarbeidere. Læreløpet er på to år, og alle som blir ansatt får tilbud om 100 prosent stilling. Tett og god opplæring fra dyktige veiledere gir dem den tryggheten de trenger. For det er viktig at lærlingene finner seg godt til rette. Vi trenger nemlig mange dyktige omsorgshender de neste årene. I 2035 kommer Norge til å mangle nærmere 60.000 helsefagarbeidere, viser en fersk oversikt fra Statistisk sentralbyrå. Vi i Fagforbundet skal gjøre vårt beste for at ungdom som ønsker seg til yrket får ei god læretid og at de blir stolte av jobben sin. Flere og flere helseforetak ser fordelen av å ta inn lærlinger i helsearbeiderfaget. Jeg tror også flere sykehus vil følge Stavangers eksempel. Fagforbundet kommer snart til ditt sykehus for å gi en smakebit på hva det vil si å ha dyktige helsefagarbeidere med på laget. ¸ˇ¸ˇ¸ˇKJELLFRID T. BLAKSTAD 42 > Fagbladet 6-7/2012 Foto: Atle Holberg Frey fbaargang2012 fbseksjonHEL