¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇIsmail Haniyeh, statsminister i den Hamas-ledede regjeringen i Gaza, fortalte i et møte med flere journalister at det er ekstremt dyrt og farlig å få drivstoff gjennom Karim Shalom, i et grenseområde hvor opptøyer kan bryte ut når som helst. Hvordan er det mulig at Gaza fortsatt ikke har strøm ett år etter den egyptiske revolusjonen?ª spør Haniyeh. Det egyptiske forslaget innebærer at innbyggerne i Gaza må betale en dollar i avgift for hver liter drivstoff, noe som gjør det mye dyrere enn det som er smuglet gjennom tunnelene. Det Haniyeh ikke forteller journalistene, er at skatteinntektene fra drivstoffet som tas gjennom de israelskkontrollerte grenseovergangene vil gå til de palestinske myndighetene i Ramallah, og ikke til den reelle regjeringen i Gaza. Lederne i Hamas er klar over at målet med strømavbruddene er å tvinge dem til å komme med innrømmelser og akseptere en avtale om nasjonal enhet mellom Fatah og Hamas. I en tid med begrenset tilgang på innenlands drivstoff for Gaza, kan det være mulig for Haniyeh og regjeringen hans å skaffe drivstoff gratis fra Algerie og Iran. Det som til sjuende og sist betyr noe, er at den manglende strømtilførselen får større konsekvenser for livene til vanlige familier enn for noen politiske ledere. Moren til Nadine, Farah og Sabri, Nehad Bashir, sier at barnas latter er borte. Alt som er igjen, er den svarte røyken fra det utbrente rommet. Bildet av brente barn vender tilbake hver gang strømmen blir borte, og er noe hun aldri kommer over. BLOKADEN TAR LIV: Egyptiske myndigheter har ilagt restriksjoner på frakt av drivstoff gjennom tunnelene til Gaza. Palestinerne er uten strøm store deler av døgnet, og tre små barn døde i en brann forårsaket av stearinlys. Fagbladet 6-7/2012 > 57 Foto: Mohammed Omer fbaargang2012 fbseksjonHEL