¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇwww.fagbladet.no Nr. 6/7 2012 > For medlemmer i Fagforbundet ¸ˇ¸ˇTjener på useriøse omsorgstilbud Side 18 Tariff 2012 Side 14 Flottere barnebøker Side 32 ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇYalda mister pappa hvis familien utvises ¸ˇSide 8 13 ¸ˇ¸ˇForsidefoto: Marius Fiskum > SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST fbaargang2012 fbseksjonKIR