¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSiden sist ¸ˇRenholdsgigant brøt loven ¸ˇFeil om Bekkelaget renseanlegg I reportasjen om tilstanden til vann- og avløpsrør i Norge i Fagbladet nr. 5, bruker professor Oddvar G. Lindholm og instituttleder Jarle Bjerkholt Bekkelaget renseanlegg som eksempel. De hevdet at renseanlegget ville hatt kapasitet i mange år til, dersom man hadde fått vekk de store mengdene fremmedvann.  Det er helt feil, sier sjefingeniør Ola Jakob Johansen i Oslo vann og avløp.  Renseanlegget utvides for å overholde utslippskravene til nitrogen. I tillegg er anlegget overbelastet med andre organiske stoffer som skyldes befolkningsøkning og ikke fremmedvann. OT Renholdsgiganten ISS ignorerte klare pålegg fra Arbeidstilsynet om å rette opp brudd på arbeidsmiljøloven. Det kan bli dyrt for dem. Ordner ikke selskapet opp før 25. juni, truer Arbeidstilsynet med bøter på drøyt 1,4 millioner kroner per uke. Blant stedene Arbeidstilsynet har inspisert er t-baneverkstedet på Ryen i Oslo. Her fant tilsynet flere overtramp begått av ISS. Betalte ikke ved sykdom Mest alvorlig var det at ISS lot være å betale renholderne for egenmelding ved sykdom. I stedet ble de tilbudt å arbeide på dager da de egentlig skulle hatt fri.  At renholderne ikke fikk betalt for sykefraværet, betydde at de LOVBRUDD: Arbeidstilsynet vil ilegge ISS dagsbøter hvis de ikke rydder opp. valgte å gå på jobben selv om de var syke. De stilte med sykenærvær i stedet for å holde seg vekk med sykefravær, Øystein Eriksen, seniorinspektør i Arbeidstilsynet. Uforutsigbare arbeidstider Arbeidstilsynet fant også ut at arbeidsplanene var svært uforutsigbare. De ansatte visste ikke når de skulle jobbe eller ha fri. Og de kunne bli ringt opp kort tid i forveien med beskjed om å stille på jobb.  Etter mitt skjønn er påleggene veldig omfattende, ikke minst med tanke på at ISS er så store, sier Øystein Eriksen. Ordner opp  Jeg trodde vi hadde fikset avvikene, og vi tar selvfølgelig påleggene alvorlig. Veldig mange ansatte i selskapet jobber for å rette opp dette nå, inkludert både tillitsvalgte og verneombud, sier konserndirektør Jan Bjørneboe i ISS til Fagbladet. Tekst: VEGARD VELLE ¸ˇ¸ˇ¸ˇUten dere  intet resultat Jeg er stolt av å være leder for en organisasjon der medlemmene sto samlet og viste styrke da det virkelig gjaldt. Den 13 dager lange streiken var avgjørende for å få på plass et godt resultat, akkurat som den var det i 2010. Tariffoppgjøret sikrer rettferdig lønn og ryddige arbeidsforhold i kommunal sektor. Det var flott å oppleve alle oppslagene i lokal- og regionaviser som viste både en enorm streikevilje og en effektiv organisering av streiken. Da er det tilfredsstillende å kunne presentere et slikt resultat. Det er ikke hver dag vi får 12.000 kroner mer i årslønn og minstelønnssatser som øker enda mer. Jobben med å heve tilleggene for ubekvem arbeidstid er i gang. Denne gangen fikk vi opp lørdags- og søndagstillegget. Det blir spennende å se hvordan vi kan bruke de nye bestemmelsene for heltid, kompetanse og likelønn. Gjennom organisasjonen skal vi sørge for at den nye tariffavtalen blir godt kjent, og vi må sikre at vi har felles retningslinjer for hvordan avtalen Oppgjøret har også vært en kamp for en god arbeids- markedspolitikk, mot sosial dumping, for heltid og for å beholde frontfagmodellen.ª skal brukes slik at den kommer til best nytte for medlemmene våre. Det som virkelig har kommet tydelig fram, er hvor usynlige flere av yrkesgruppene våre er  inntil den dagen de går i streik. Så viktig er altså renholderen, renovatøren, skoleassistenten, barnehageassistenten, den kontoransatte og det administrative personalet i kommunene. Uten dere stopper samfunnet til slutt helt opp. Dette tariffoppgjøret har ikke bare vært en kamp for kroner og øre. Det har også vært en kamp for en god arbeidsmarkedspolitikk, mot sosial dumping, for heltid og for å beholde frontfagmodellen. Og vi klarte det, denne gangen også. Gjennom streiken har vi fått mange nye medlemmer. Streikene i 2010 og i år har vist at det er styrken i å være mange medlemmer som avgjør hvilket resultat vi får til slutt. Gratulerer med et godt tariffoppgjør. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇJan Davidsen, forbundsleder ¸ˇ¸ˇ4 > Fagbladet 6-7/2012 Illustrasjonsfoto: Erik M. Sundt fbaargang2012 fbseksjonKIR