¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSiden sist Trakassering av streikende i Vardø ¸ˇVardø kommune stengte barna til de streikende ute fra barnehagen. Det mener Forbundsadvokatene er usaklig. Den kommunale barnehagen i Vardø ble rammet av streik. Derfor var tre av fire avdelinger stengt. Barna fikk tilbud noen dager i uka etter et rulleringsprinsipp i den åpne avdelingen, men tilbudet ble fratatt barn med foreldre i streik. Vardø kommunes løsning for å utnytte kapasiteten bedre ved den streikerammede barnehagen i kommunen provoserte Fagforbundets streikende. Forskjellsbehandling Dette er en trakassering av ansatte i en lovlig konflikt. Kommunen møter den ved å skyve barna foran seg. Det er urettferdig overfor barna, mener streikeleder Torbjørn Leistad i Vardø. Ampert i Narvik Kommuneledelsen truet med å la være å betale ut feriepenger til de streikende. I tillegg stoppet utbetaling av sykepenger opp til langtidssykmeldte som ved en feil var tatt ut i streik. På Fagforbundets streikekontor i Narvik var stemningen både oppgitt og amper. Det er krigstemning her, men vi prøver å få til en dialog, sa hovedtillitsvalgt Sissel-Anne Clausen og leder Børre Liebeck mens det raste som verst. Selv om det er konflikt, må begge parter te seg og respektere spillereglene, mener Clausen. Advokat Børge Benum ved Forbundsadvokatene har sendt brev til kommuneledelsen der han ber om en forklaring på denne praksisen. Dette er en klart usaklig for- BARNEHAGESTRID: Vardø kommune stengte barna til de streikende ut av barnehagen. Her sitter Rolf Bakken (sittende), La Mai Kårvik og Dag Edvard Øvrevalle streikevakt utenfor Vardø barnehage. skjellsbehandling, som vanskelig kan tolkes som annet enn diskriminering på grunn av fagforeningstilhørighet, skriver han i brevet. Omprioritering Dette er en omprioritering slik at de med størst behov for barnehageplass skal få det, forklarte enhetsleder for grunnskole og barnehager i Vardø, Børge Martinussen til Fagbladet. Det er lettere å ha barn med på streikevakt enn på jobb i et sykehjem, argumenterte enhetsleder Martinussen. Tekst: OLA TØMMERåS Fagforbundet fikk skylden for at blomster til 500.000 kroner kunne bli ødelagt, men vi ga dispensasjon til vanning, framholder de tillitsvalgte. Ikke fare for liv Det er ikke umiddelbar fare for liv i Narvik, men jeg er bekymret for helsebiten. Jeg er redd for at vi ikke får fulgt opp innbyggere med forverring i sykdomsbildet, sa ordfører Tore Nysæter (H) under streiken. I tillegg var han bekymret for de to tredelene som var igjen på jobb. I tillegg måtte en del holde seg hjemme siden skole og barnehager var stengt. Ordfører Nysæter mener det var et godt samarbeidsklima også under konflikten. Tekst og foto: INGEBORG VIGERUST RANGUL ¸ˇ¸ˇ¸ˇFORSVARLIG: Hovedtillitsvalgt Sissel-Anne Clausen og leder Børre Liebeck i Narvik syns de bor i Nordlands beste kommune, men overrasket over kommunens overdramatisering under streiken. Samme helgebemanning Ordføreren i Narvik gikk ut i mediene og sa at streiken førte til krise i kommunen. Sissel-Anne Clausen og Børre Liebeck ble overrasket, og de mente at streikeuttaket var forsvarlig. Bemanningen på sykehjemmene var på samme nivå som i helger og sommerferier. Dispensasjoner ble behandlet fortløpende, sa de. Andre overskrifter i lokalavisa var at Narvik kunne bli blomsterløs på grunn av manglende vanning. 6 > Fagbladet 6-7/2012 Foto: Fagforbundet Vardø fbaargang2012 fbseksjonKIR