¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇTARIFF 2012 Takker for innsatsen  Den viktigste årsaken til at vi fikk et aksepta- belt resultat, er innsatsen til medlemmene som har vært ute i streik, sa forhandlingsleder Jan Davidsen etter at kommuneoppgjøret var i mål. Tekst: PER FLAKSTAD  Uten en samlet og velorganisert medlemsmasse i ryggen, ville vi aldri klart å få i havn et helhetlig oppgjør, fortsatte Davidsen. Han mener årets resultat i kommunesektoren sikrer de ansatte en god lønnsutvikling og ryddige arbeidsforhold. Streiken viste at Fagforbundet er godt smurt i alle ledd. Alt gikk på skinner fra dag en. Streiket i 13 dager For andre gang på to år endte kommuneoppgjøret i streik. Konflikten varte i 13 dager før kommunenes arbeidsgiverorganisasjon KS og arbeidstakerorganisasjonene aksepterte forslaget til løsning som mekler Reidun Wallevik hos riksmekleren la fram om ettermiddagen 5. juni. Forhandlingsleder Jan Davidsen er sterkt kritisk til måten dette oppgjøret ble gjennomført på. Etter hans mening var kommunestreiken unødvendig, og et resultat av at KS aldri la fram noe tilbud med en økonomisk ramme, selv seks timer etter meklingsfristen.  Vi hadde varslet streik fra klokka seks om morgenen, og det må vi nesten forvente at arbeidsgiversiden forholder seg til, sier Davidsen. Nå varsler han en gjennomgang av årets oppgjør. Flere i konflikt Også i statsoppgjøret ble det meklingsbrudd og streik i ni dager før LO Stat aksepterte et forslag til løsning. Da Fagbladet gikk i trykken, var Unio stat fortsatt i streik. Partene i Oslo-oppgjøret fortsatte å mekle på overtid i flere døgn. Til slutt la mekler Geir Engebretsen fram et forslag som Fagforbundet og Akademikerne anbefalte, mens YS, Unio og de tre LO-forbundene FO, Musikernes Fellesorganisasjon og Skolenes Landsforbund sa nei til, og gikk ut i streik. Den ble avsluttet 6. juni. Fagforbundet Oslo fikk kritikk for å ha godtatt resultatet, men nestleder Roger Dehlin forsvarer beslutningen med at dette var et lavlønnsoppgjør med en god sosial profil og gode tiltak for arbeidet med retten til hele stillinger. Lønnsløft for bussjåførene Bussjåførene måtte også gjennom en lang meklingsrunde. Nesten tolv timer på overtid kom partene 22. mai fram til en avtale ¸ˇTAKKNEMLIG: Forhandlingsleder Jan Davidsen mener det ikke hadde vært mulig å få et akseptabelt resultat uten en samlet organisasjon av entusiastiske medlemmer i ryggen. som ifølge Fagforbundet, Transportarbeiderforbundet, Jernbaneforbundet og Yrkestrafikkforbundet styrker bussbransjeavtalen som ble forhandlet fram som en felles avtale for bransjen i 2007. Også Nettbusssjåførene fikk et tilsvarende resultat i den samme meklingen. Tidligere har blant andre frisørene og sporveisansatte kommet i mål med tillegg omtrent som i det sentrale oppgjøret i industrien. 14 > Fagbladet 6-7/2012 Foto: Ola Tømmerås fbaargang2012 fbseksjonKIR