¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇVil lage festival Vidar Stang og Fagforbundet i Telemark har satt seg et stort mål: En kultur- og teaterfestival i Monte Cristo i Guatemala sammen med den lokale støttegruppa og ungdommene der. Etter to uker på Søve videregående skole i Telemark tar fire ungdommer fra Monte Cristo med seg mange nye inntrykk hjem.  Den største forskjellen er at landbruket er mye mer maskinelt her enn hjemme, forteller Donaldo Lopez. Teknologien er ikke lett å overføre til Monte Cristo. Men organiseringen av jordbruket er viktig.  Vi kan ta med oss hjem det vi har lært om å øke produksjonen og hvordan ta vare på naturressursene. Blant annet hvordan vi kan plante tilbake skog i sitt naturlige område. Lokalsamfunnet er engasjert i et bevaringsprosjekt i et tropisk våtmarksområde. Kultur bryter barrierer Selv har de fire ungdommene inspirert norsk ungdom til å jobbe med kultur. De er alle engasjert i en kulturgruppe med musikk, KULTURBEVISSTHET: Donaldo Lopez (18), Jessica Vicente (17), Marco Perez (17) og Ana Carreda (17) og Elvis Carmelo, landbruksrådgiver i Monte Cristo, har tilbrakt to uker i Telemark. De er en del av Fagforbundet Telemarks prosjekt i Guatemala. ¸ˇdans og teater som tar opp viktige og kontroversielle temaer som vold i nære relasjoner, incest, hiv og aids, søppelhåndtering og miljø. Teatergruppa bryter barrierer ved at de likestiller jenter og gutter, noe som ikke alltid er like enkelt i et tradisjonelt samfunn hvor seksualitet er tabu.  Vi er heldige og har positive foreldre som vi ikke trenger å overbevises om hvorfor vi må bruke så mye tid i teatergruppa, forteller Ana Carreda. Vidar Stang fra Fagforbundet Telemark og aktiv i prosjektet Fagforbundet støtter i Monte Cristo, forteller at disse ungdommene er barn av ledere i lokalsamfunnet og går på videregående skole. Slik har ikke alle det. I Guatemala går bare rundt 30 prosent på videregående, og uten utdannelse er det vanskelig å få jobb. Satser på skolegang Fagforbundet har et stipendfond slik at flere ungdommer skal få mulighet til å gå videregående skole.  Vi har valgt å satse på ungdom. Det er de som skal føre tradisjonen videre, få utdanning og jobbe videre i lokalsamfunnet. Ungdommene tilhører en generasjon som vokser opp i fredstid, men hvor kriminaliteten øker. De er preget av å se at staten ikke fungerer, og vokser opp med et politisk engasjement, sier Vidar Stang. Tekst og foto: INGEBORG VIGERUST RANGUL www.frikurs.no Frikurs er en samling kurs/foredrag som er filmet og gjort tilgjengelig for alle interesserte  helt gratis. Alt som trengs er en pc, og vips får du faglig påfyll. De 17 kursene som er tilgjengelige, er spesielt beregnet på dem som jobber innenfor fritidsfeltet. På nettstedet finner du også mer praktisk informasjon IVR ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇåge Aleksandersen på besøk Rockekongen kom på besøk til Bergheim og Karinelund barnehager i Trondheim i midten av april. Han ville møte barna som hadde malt bilder til flere av sangene hans. Bildene ble senere solgt og auksjonert bort for 14.000 kroner i regi av Fagforbundet i Sør-Trøndelag, og pengene ble sendt til Fagforbundets barneby i Angola. Bildet Akkurat noª ble overrakt til åge Aleksandersen da han besøkte barnehagene. Han stilte med gitar, og barna sang med for full hals. IVR Fagbladet 6-7/2012 > 29 Illustrasjonsfoto: Ole Morten Melgårg fbaargang2012 fbseksjonKIR