¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇIngenting er helt som det har pleid å være i Sølvberget, Stavangers ¸ˇkulturhus. Men tross bråket fra lufttrykksbor, vegger som rives ¸ˇog avdelinger som flyttes  de faste avisleserne forblir trofaste. ¸ˇTre nye kinosaler med et moderne kinoanlegg og et av landets flotteste biblioteker skal på plass. Alle kan følge med på byggeprosessen gjennom vinduer til underetasjen som skal romme de nye kinosetene. Tross bråk og forandringer og midlertidige mangler, står folk i kø for å komme inn i flerbrukshuset lenge før åpningstid.  Det er ikke færre folk tross bråket, sier Hildegunn Birkeland, gallerileder i Sølvberget. Siden musikk- og filmavdelingen midlertidig har flyttet inn i galleriets lokaler, er hun for tiden uten galleri, men om et år håper hun at en ny utstilling er klar. Inntil da har hun ¸ˇ¸ˇ¸ˇUTSIKT TIL FOLKET: Fra øverste etasje og administrasjonens kantine er utsikten upåklagelig. Kanskje åpnes det opp for publikum etter at Nye Sølvberget åpner i 2013? stilling som rådgiver i kulturhuset. Digital festprakt I november fyller Sølvberget 25 år, og til våren skal Nye Sølvberget stå fram i ny drakt tilpasset en mer digital virkelighet for å dekke brukernes behov. Det var arkitektfirmaet Lund+Slaatto som tegnet Sølvberget. Det ble bygget inntil den gamle Filmteater-bygningen. Det samme arkitektfirmaet er involvert i de nye endringene også. Bygget er på 16.500 kvadratmeter fordelt på seks etasjer. Gjennom bygget går det en gate, og fra balkongene som er bygget i de ulike etasjene, er det utsikt til hele bygget. Kulturell glasskule  Sølvberget er et godt bygg å være i og jobbe i. Når det snør, er det som å være i en glasskule som er ristet på. Her i Stavanger skifter været fort. Selv på de mest regnfulle dagene, er det solglimt som fanges opp av de mange vinduene. Birkeland sier at de som bruker kulturhuset kan se fra rom til rom.  Mange tilbringer store deler av dagen her. Pensjonister, arbeidsløse, innvandrere. Det er en viktig sosial møteplass. Birkeland sier at det ikke er avgjort hva som skal komme i den nye inngangsetasjen. > Fagbladet 6-7/2012 > 33 fbaargang2012 fbseksjonKIR