Kurs ¸ˇ¸ˇFagskoleutdanning kombinert med jobb Folkeuniversitetets helsefagskole i Akershus Fortløpende opptak. Studiested Lillestrøm. folkeuniversitetet.no tlf: 03838 ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKURSTILBUD AFTENSKOLEN Region 1 " Kveldsklasser " Fjernundervisning " Nettforelesninger KUNNSKAPSKURS VIDEREGåENDE SKOLE " KUHNeNlsSeKaAsPsiSstKeUnRtS " LHeglsemasidsisdtenlhtåndtering " LPegdeamgoidgdikeklhåndtering " SPoesdialpgeodgaikgkogikk " Sopseiasilaplepdeadgaoggoigkkikk " KSprisespiaelpdeadgaogoikgkikk " SKorisrgepoegdsaorgoregaikksjoner " USotvrgikloingsoprsgyrkeoalokgsjoi ner " KUotvmikmlinugnspiksayskjolnogi " LKeodmemlseunikasjon " Ledelse VIDEREUTDANNING " VIDBaERrsEeUl-TDogANbNaIrNneGpleie " PBasyrkseislkoheglsbearnrbeepidleie " Psykisk helsearbeid Se www.aftenskolen.com Se www.aftenskolen.com Tlf. 73572800 Tlf. 73572800 " VIDHEeRlsEeGoågENsoDsEiaSlfKaOgLE " BHaerlsne-- ogsuonsigadlfaogmsarbeider " BHaerlsnef-aoggarubnegideormsarbeider " AHektlsiveitføargarbeider " FAekltleivsitfaørg(allmennefag) " Fellesfag(allmennefag) FAGSKOLEUTDANNING " FAAGuStKisOmLeEoUmTDsAorNgNING " EAldutriesmomeosomrgsorg " KElrderfetomsorgoglindrende " pKrlefietomsorg og lindrende " pRelehieabilitering " RSpeehsaiabliplitedrinagogikk " VSpeeilesidanlpinegdagogikk " Veiledning e-mailadresse: e-mailadresse: trondheim@aftenskolen.no trondheim@aftenskolen.no ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇwww.aftenskolen.com " E-post: trondheim@aftenskolen.no " Telefon: 73 57 28 00 w ¸ˇ¸ˇˇ€"‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€ ‹ˇ€+‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€ ‹ˇ€!‹ˇ€!‹ˇ€+‹ˇ€!‹ˇ€‹ˇ€ ‹ˇ€+‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€ ‹ˇ€‹ˇ€‹ Jobber du i skole, barnehage eller SFO? Vi har mange ˇ€‹ˇ€(‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€ ‹ˇ€(‹ˇ€‹ˇ€&‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€ ‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€#‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€&‹ˇ€,‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€#‹ˇ€&‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€&‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€ ‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ barn og ungdom. Alle studiene har løpende opptak. ˇ€'‹ˇ€‹ˇ€
‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€&‹ˇ€‹ˇ€ ‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€&‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€)‹ˇ€*‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€ ‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€'‹ˇ€‹ˇ€ ‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€&‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€ ‹ˇ€(‹ˇ€‹ˇ€&‹ˇ€(‹ˇ€ ‹ˇ€‹ˇ€    ‹ˇ€*‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€ ‹ˇ€‹ˇ€‹ ˇ€'‹ˇ€‹ˇ€
‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€$‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€(‹ˇ€$‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€ ‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€&‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€'‹ˇ€‹ˇ€ ‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€&‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€ ‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€&‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇwww.nks.no/pedagogikk På NETT MED DE BESTE ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFagbladet 6-7/2012 > 35 Gratis utdanning! fbaargang2012 fbseksjonKIR