¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇEn arbeidsgruppe i Fagforbundet har sett på barne- og ungdomsarbeiderfaget ut fra spørsmål om det bør deles i to, eller reduseres til å bli et barne-(barnehage-)fag. Arbeidsgruppas innstilling var klar: Det skal fortsatt være et fag som spenner fra 0 til 18 år. Det gjør barne- og ungdomsarbeideren unik. Ingen andre yrkesgrupper innenfor oppvekstsektoren har tilsvarende kompetanse. Men det er sterkt behov for å utvikle fagskoletilbudet slik at fagarbeideren kan spesialisere seg. Fagforbundet vil derfor delta i arbeidet med å utvikle nasjonale rammeplaner for fagskoletilbud. En spørreundersøkelse viser at mange av våre medlemmer ønsker dette. Hinderet de ser er økonomien og muligheten for å ta utdanning og fortsatt være i jobb. Barne- og ungdomsarbeideren må i større grad enn i dag eie sitt eget fagª; de må ta faget tilbake. For å oppnå det, trenger vi flere yrkesfaglærere med fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, slik at de kan undervise ut fra fagets eget ståsted og stolthet. Det er vanlig innenfor tekniske fag. Det er et selvsagt krav at de som tar fagbrev skal få studiekompetanse, slik at de senere i livet eller etter endt fagbrev har mulighet for å gå videre til høyere utdanning. Y-veien må derfor gjelde for alle grupper. Til høsten er det igjen Yrkes-NM med konkurranse innenfor barne- og ungdomsarbeiderfaget. Det blir deltakere fra åtte fylker. De har deltatt i fylkesmesterskap og forbereder seg til uke 44 på Lillestrøm, der årets barne- og ungdomsarbeider skal kåres. Fagforbundet ønsker dem lykke til, og håper det er mange som kommer for å se dem i aksjon. Fagbladet 6-7/2012 > 37 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2012 fbseksjonKIR