¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇwww.pirion.no PIT PARION ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇDEI GODE BILETBØKENE Det har vore mange turar på postkontoret for å henta bokpakkar det siste halvåret. Eg var nemleg heldig nok til å få koma inn i juryen for Nynorsk barnelitteraturpris i fjor haust, noko som gjorde at eg fekk leseeksemplar av kvar einaste nynorske barne- og ungdomsbok som kom ut i 2011. Etter å ha lese gjennom alt, og det var ikkje lite, må eg seia at det var imponerande mange gode utgjevingar. Særleg biletbøkene utmerkte seg med eit jamt høgt nivå, og både eg og treåringen heime har fått fleire nye favorittar i året som gjekk. Her er dei fem nynorske biletbøkene treåringen og eg likte best i 2011: 5. Camilla Lundsten: ENDELIG BÆSJ! 4. Anna Folkestad: HENRIK AND Anna skriv om anda som vil vera noko anna. Ei god debutbok frå ein biletbokskapar det skal verta moro å fylgja vidare. 3. Elizabeth Baguley og Marion Lindsay: KLAR, FERDIG, SPØK! Ragnar Hovland har omsett denne søte forteljinga om det vesle spøkjelset Børre. Boka skil seg positivt ut med nydelege teikningar og flott fargebruk. 2. Kari Stai: MOPP OG MIKKO ELSKAR DYR Kari Stai greier å gripa fatt i den trongen små born har til å få orden og meining i omverda. Både forteljinga og illustrasjonane er skorne ned til det heilt enkle og grunnleggjande, men små, uventa detaljar gjer at det ikkje vert keisamt. Det finst fire bøker i serien om Mopp og Mikko. 1. Aslaug Jonsdottir, Kalle Guettler og Rakel Helmsdal: NEI! SA VESLEMONSTER Ei bok om å tora å seia nei. Samspelet mellom skrifta og dei klåre bileta er heilt i særklasse, og ein kjenner seg rett og slett glad etter å ha lese boka. Det har til no kome to bøker om Veslemonster og Storemonster på norsk, båe omsette av Tove Bakke. PiRion-kurs Les meir på www.pirion.no ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇVeslefanten er hovudpersonen i denne enkle forteljinga om eit komplisert emne, nemleg det å gå på do sjølv. Illustrasjonane til Lundsten er fargesterke, originale og levande. Det finst til saman seks biletbøker og ei teljebok med Veslefanten og venene hans. Bli tingar og få Pirion i posten 8 gonger i året for kr 235,- PiRion PIRIONERSTØTTAAVKUNNSKAPSDEPARTEMENTET,FAGFORBUNDETOGLNKPIRION4/2012,13.årgangen ISSN1502-3036 Utgivar:StiftingaPirion Adresse:Pirion,Vatlandsvåg,4235HebnesTlf:52790484,faks52790481. Heimeside:www.pirion.no Ansvarlegredaktør:AstridEidhammerHjelmeland,tlf52790484,mob.97194788E-post:pirion@pirion.noKorrektur:DagGjerdeFormgjeving:Salikatdesign ¸ˇArild Torvund Olsen ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇTips oss på pirion@norsk-plan.no Me vil gjerne ha tips og innspel om det er noko du syns me bør ta opp, eller om du har tips om bøker me bør skriva om. Sjå og www.pirion.no ¸ˇFØLG OSS På FACEBOOK OG TWITTER fbaargang2012 fbseksjonKIR