¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇukrainerne, men av det slaget som får komme hit, men ikke lenger. Disse slitne ukrainerne, som står i kø for en svart jobb, er ikke eksportmateriale. Her spørres det ikke etter forsikring eller arbeidstillatelse. Det holder at arbeidsgiverne vil ansette billig, svart arbeidskraft i noen timer, med rengjøring, hagearbeid eller grovarbeid på en byggeplass. Jurij kommer fra Lutsk, en ukrainsk by 23 mil mot øst. For 15 zloty i timen tar han en hvilken som helst jobb, forklarer han. Det blir drøyt 25 norske kroner. Det er ikke noe problem for en ukrainer å komme inn i Polen. Til tross for at Polen er medlem av EU > Fagbladet 6-7/2012 > 51 ¸ˇ¸ˇTIDLIG ARBEIDERBUSS: Med oppakning for en arbeidsøkt i England står polakker i Lublin i kø for å ta direktebussen til penger og jobb i Storbritannia. fbaargang2012 fbseksjonKIR