¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSI DET I FAGBLADET Dette er lesernes egne sider for korte innlegg om aktuelle temaer  maks 4000 tegn inkludert mellomrom. Vi forbeholder oss retten til å kutte i manuskriptene. Navn og adresse må oppgis, også når navnet ikke skal offentliggjøres i bladet. Send debattinnlegg til debatt@fagforbundet.no eller i posten til Fagbladet, postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇANSVARLIG REDAKTØR Kirsti Knudsen kirsti.knudsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 49 REDAKSJONSSJEF åslaug Rygg aaslaug.rygg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 72 JOURNALISTER Titti Brun titti.brun@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 29 Per Flakstad per.flakstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 28 Sidsel Hjelme (permisjon) sidsel.hjelme@fagforbundet.no Ingeborg Vigerust Rangul ingeborg.rangul@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 33 Monica Schanche monica.schanche@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 31 Karin E. Svendsen karin.svendsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 32 Ola Tømmerås ola.tommeras@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 50 Vegard Velle vegard.velle@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 53 TYPOGRAFER Vidar Eriksen vidar.eriksen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 69 Knut Erik Hermansen knut.hermansen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 70 ANNONSER Lillian Lindberg lillian.lindberg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 46 Annonsemateriell sendes til annonser@fagforbundet.no Faks 23 06 44 07 TARIFF Fagforbundet Oslo svikter kameratene Forhandlerne i Fagforbundet i Oslo har godtatt tariffoppgjøret sammen med Akademikerne (av alle!). De lar Unio og YS, som ikke er LO-medlemmer, streike for seg, siden et bedre oppgjør for disse også vil kunne gagne Fagforbundet. Verre enda er det at de svikter kameratene i tre andre mindre LO-forbund (FO, MFO og SL) ved ikke å stå sammen med dem i kampen. Dette splitter den faglige kampen! Dette er usolidarisk! Jeg synes det er vanskelig å se mine arbeidskolleger i FO i øynene etter dette. Byrådet i Oslo vil selvfølgelig vite å utnytte denne splittelsen ved neste korsvei. Nå vil vel noen si at forhandlingsresultatet var det beste man kunne oppnå, og at streik dermed ikke var hensiktsmes- sig. Jeg mener at streik, og andre arbeidskampformer, ikke kun dreier seg om tariffkrav. Kampen har en stor oppdragende moralsk betydning idet den fremkaller solidaritets- og klassefølelsen, samholdet og fellesskapsfølelsen. Det er (også) her man har sviktet ved ikke å ha tatt ut medlemmene i streik. Harald Fagerhus, medlem av Fagforbundet Grunerløkka MIDTØSTEN Hva driver dere med? Viser til Jorun Paulsens innlegg i Fagbladet nr. 4. Jeg syns det er helt horribelt når du hevder at det aldri har eksistert en Palestinsk stat, og i tillegg skriver om arabere som seiler under falskt flagg, som kaller seg palestinereª. Jeg skjønner jo med en gang at du kanskje tilhører Israels venner, og som gjerne vil forsvare å ta vare på Israels interesser i utlandet. Nå vet ikke jeg hvor gammel du er, men før i tida stod det faktisk Palestina og ikke Israel på klassekartene man hadde på skolen! Israelere og palestinere er like mye verdt uansett hvor mye en vrir og vender på det, de er nemlig mennesker. Men dessverre så tenker folk partisk hele tida, og det blir helt feil! Jeg er selv palestiner, og jeg blir så trist i mitt hjerte hver gang jeg hører eller leser om folk som fortsatt (etter over 60 år med okkupasjon) ikke skjønner essensen av problematikken mellom palestinere og israelere. Har jeg virkelig mistet min rett til å eksistere, vår historie, vår kultur, vårt flagg, våre forfedres slit og legender? Det er så trist, men jeg er sterk for mine/våre neste generasjoner! Er så lei av å høre om historikken som de liksom skal støtte seg til som for eks. koloniherrene i 1946/48, 1967grensene, det med at Gud har gitt dem landet osv. Hovedproblemet er at palestinere har blitt undertrykt i over 60 år nå, og fortsatt så blir det verre og verre for dem. Det fins hjernevaskede/ultraortodokse/fanatikere/ultranasjonalister på begge sider, og dette er hovedgrunnen til at det aldri blir fred i Palestina. Også det med at den israelske regjeringen lar det gå ut over sivile palestinere hver gang noe skjer. Straffen blir da en ny tillatelse til israelere til å finne en ny plass å bygge på. De kaster folk ut av husene sine og drar opp oliventrærne med røttene. Har ikke palestinere noen menneskerettigheter i det hele tatt? Får de ikke lov til å ha noen på sin side heller? Hva er det som skjer/har skjedd? Helt fra starten fikk jo Israel en liten del av Palestina (noe > ¸ˇE K T R E M ¸ˇ¸ˇ¸ˇØ ¸ˇ241 393 J Trykksak REPRO/TRYKK Aktietrykkeriet AS Fagforbundet i Oslo lar andre streike for seg, mener debattanten. L I M Fagbladet 6-7/2012 > 53 Illustrasjonsfoto: Heidi Steen fbaargang2012 fbseksjonKIR