¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKontakt Oss! tips@fagforbundet.no Fagbladet, postboks 7003 St.Olavs plass, 0130 Oslo ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇHeder til veteranene i Trondheim Fagforbundet Trondheim har delt ut hedersbevis til sine veteraner. Det var 161 som hadde krav på heder for 25 års medlemskap, og 44 for 40 års medlemskap. Omkring 40 møtte opp og fikk diplom. De med lengst fartstid fikk også nål. Nestleder Edvin Helland gikk gjennom den historiske bakgrunnen som veteranene har vært en del av  den eldste forløperen til Fagforbundet Trondheim går tilbake til desember 1918. Han orienterte også om Fagforbundet Trondheims alkoholpolitiske standpunkt om at de ikke spanderer alkoholholdig drikke på sine arrangement. Men de gjør stas på sine veteraner, og Edvin Helland og pensjonisttillitsvalgt Frøydis Gaare stod for utdelingen. Tekst: Kjell Håve Leder Asgeir Tillerflaten (i midten) delte ut 25-årsnål til f.v. Arne Skogstad, Rolf Hellem, Ingvar Ove Berg og Tore Markovic. ¸ˇ¸ˇLeder Asgeir Tillerflaten (t.v.) delte ut 40-årsnål til Sverre Steen. Hans Helmersen var ikke til stede på årsmøtet. ¸ˇHeder og ære Fagforbundet Trondheim og Omegn Vaktmesterforening avd. 432 har markert fire medlemmer med 25 års fartstid i forbundet og to medlemmer med 40 års medlemskap i LO. Tekst: Steinar Sæther ¸ˇ25-årsjubilanter Råde Fagforbundet Råde har hedret Hjørdis Solhaug og Stein Erik Oppegård for 25 års medlemskap i Fagforbundet. Tekst: Anne Otterbekk ¸ˇHedersbevisninger til jubilantene Fagforbundet avd. 230 Kongsvinger har avholdt årsmøte og gjort stas på jubileumsmedlemmer. Vi delte ut merker og diplomer til våre trofaste medlemmer gjennom mange år. Vi hadde 28 medlemmer med 25 års medlemskap i Fagforbundet og 9 medlemmer med 40 års medlemskap i LO. Alle var ikke til stede, men en stor takk til dere som kom. På bildet er fagforeningsleder May Britt Sletten omkranset av jubilantene. ¸ˇTekst: Inger H. Rognstad Fagbladet 6-7/2012 > 59 fbaargang2012 fbseksjonKIR