¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇMartinsen avviser at det er grunn til å frykte masseinnvandring om barnefamiliene med lengeværende barn får bli.  I 2004 fikk 238 barn og 161 voksne i familier som hadde vært i landet i mer enn tre år amnesti og fikk bli. Asyltallene gikk ned de to påfølgende årene. Andre land i Europa gir amnesti til millioner som oppholder seg ulovlig der. I Norge har vi bare 449 lengeværende barn. Vi har ikke et problem, fastslo han. Prisgitt frivillige Advokat Arild Humlen overtok saken til Yalda og familien i mai. Han leder Advokatforeningens aksjons- og prosedyregruppe. Aksjonsgruppa har vunnet 25 av 39 saker mot staten ved UNE. Fem saker er i ankeprosess.  Rettssikkerheten er for dårlig. Medholdsprosenten sier noe om alle de sakene som aldri er kjørt for retten, mener Humlen. Asylsøkere får tilbud om seks timer fri rettshjelp.  Det holder knapt til rettsmøtet. Advokater må i så fall gjøre alt for- og etterarbeid gratis, mener Humlen. Humlen skisserer tre punkter der han mener utlendingsforvaltningen ikke er god nok: Generell mangel på grundighet. Det er ingen kontradiksjon, det vil si avveiing for og imot, slik det er i en domstol. Det er for dårlig kunnskap om internasjonale rettsforpliktelser. Hennes høyeste ønske Til daglig er Yalda elev i 4. klasse på Gyllenborg skole i Tromsø. Hun har levd hele livet i Norden, og til sammen sju år i Norge. På spørsmålet om hvordan hun ser på framtida, svarer hun:  Jeg er redd for å miste han pappa. Jeg ønsker at jeg, ho mamma og han pappa skal få bli i Norge sammen. ¸ˇAsylbarna stadig til debatt Stortingsmeldinga om barn på flukt er utsatt til høsten, og blir altså mer enn ett år forsinket. I juni ble det kjent at meldinga ikke endrer lov eller forskrift, men politikerne presiserer at deres intensjon er at barns tilknytning til riket skal vektlegges. UNEs direktør, Terje Sjeggestad, er imidlertid urokkelig i sin tolkning av lovverket. Han fastslår overfor NRK at UNE ikke endrer praksis før en eventuell lovendring. Vant 25 av 39 saker Advokatforeningens aksjons- og prosedyregruppe har hittil tatt 39 saker på idealistisk basis. I 25 saker har asylsøkeren fått sitt avslag omgjort. Fem saker er per i dag under ankebehandling. I ni saker har staten ved UNE fått medhold av domstolen. Sakene gjelder både enkeltpersoner og familier. I omtrent halvparten av sakene er det gjort en ny og annen vurdering av beskyttelsesbehov. De øvrige har fått omgjort vedtak av menneskelige hensyn. Se oversikt over sakene her: http://tiny.cc/hajdfw ¸ˇ12 > Fagbladet 6-7/2012  Et fattighus, dr Per Bertelsen leder Veumalleen asylmottak i Fredrikstad. Han ser daglig fortvilelse og knuste drømmer  mennesker som knekkes psykisk. Tekst: OLA TØMMERåS Foto: CHRISTINE HEIM Det bor 152 personer i bygningene som tidligere var psykiatrisk klinikk i Fredrikstad. Det er et fargerikt internasjonalt miljø. De kommer fra 17 land; 42 av dem er barn under 18 år. Menneskene som fyller de gamle og enkle rommene representerer hele spekteret av asylantsituasjoner: Færre enn halvparten er i en søkeprosess. Hele 53 personer har fått endelig avslag. De kan bli tvangs- utsendt når som helst. Andre venter på bosetting. Oppretter fattighus Norsk Folkehjelp er operatør for mottaket på Veum i Fredrikstad. Bertelsen har vært leder for mottaket i ti år. Han har fulgt søkeprosessen til alle slags familier og enkeltpersoner. Det var kraftig kost da han beskrev asylmottakene på Barn på fluktª-konferansen i Oslo i mai.  Beskrivelsen var vel gjennomtenkt, forsikrer Bertelsen når han tar imot oss på Veum. Han kaller mottaket for fattighus, og behandlingen av disse asylsøkerne for statlig terror. Må være nøkternt  Norsk Folkehjelp driver 9 av landets 128 mottak. Vi jobber blant annet for å få på plass en verdig minstestandard på mottakene, opplyser han. Han viser til at kravet til standard i anbudskonkurransene, er at den skal være nøktern.  Hvert fjerde år er det nytt anbud. Vi konkurrerer om arbeidsplassen vår. Mottak blir nedlagt og asylantfamilier revet opp og sendt av gårde, alt etter hvem som vinner, sier han. ¸ˇBehandlingen av disse asylsøkerne er statlig terror. Per Bertelsen, mottaksleder ¸ˇ fbaargang2012 fbseksjonKON