¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇTARIFF 2012 ¸ˇ¸ˇ¸ˇNesten industrilønn for bussjåførene Flertallet i Fagforbundets forhandlingsdelegasjon anbefalte forslaget, mens et mindretall mente det var for dårlig.  Totalt sett må vi si oss fornøyd, sier leder i Fagforbundets Seksjon samferdsel og teknisk, Stein Guldbrandsen, selv om han er skuffet over at det ikke var mulig å få utvidet tidspunktene for helgetillegg til å gjelde fra fredag kveld til mandag morgen. Det eneste de oppnådde er at sjåfører i nye anbud nå får helgetillegg fra klokka 6 på lørdager i stedet for fra klokka 15. Dette er det viktigste i oppgjøret i bussektoren: " Gjennomsnittslønna øker med opp mot 21.000 kroner fra 1. april. " Fagbrevtillegget øker til 17.550 kroner fra 1. april. " Etterslepstillegg på 2 kroner i timen fra 1. desember. " Reguleringstillegg på 3 kroner i timen i tillegg til resultatet i mellomoppgjøret neste år. " Kompetansemodellen i bussbransjeavtalen er omgjort. De ulike modellene skal fortsatt gi økonomisk uttelling og lede fram til fagbrev. Sjåførene er nå oppe i 97 prosent av industriarbeiderlønn, og muligheten for ytterligere å korte ned avstanden er til stede i kommende oppgjør, i første rekke fordi resultatet inneholder en reguleringsbestemmelse med konfliktrett som skal LØNNSLØFT: Jon H. Stordrange fra NHO Transport. Ved bordet f.v. Stein Guldbrandsen fra Fagforbundet, Kjell Atle Brunborg fra Jernbaneforbundet og Roger Hansen fra Transportarbeiderforbundet. bidra til at sjåførlønningene holder følge med industrien også mellom hovedoppgjørene. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇMinimum 10.750 i Oslo ¸ˇ Vi sikret økt kjøpe- kraft for våre medlemmer og styrket rettighetene deres gjen- nom avtale- verket. Ikke minst har vi styrket helgetil- leggene, et viktig bidrag for å få flere heltidsansatte, sier lederen i Fagforbundet Oslo, Mari Sanden. Dette er det viktigste i Oslo-oppgjøret: " Tillegg fra 1. mai på minimum 10.750 kroner. Fra lønnstrinn 30 gis et tillegg på 2,78 prosent. " For de lavest lønte betyr dette et tillegg på 3,5 prosent. " I tillegg er det satt av 216 millioner kroner, eller 0,7 prosent av lønnsmassen, til lokale forhandlinger. Dersom partene er enige om at tariffoppgjøret i staten har en høyere økonomisk ramme enn oppgjøret i Oslo, vil det overskytende bli lagt til den potten som er avsatt til lokale forhandlinger. I MåL: Leder i Fagforbundet Oslo, Mari Sanden (t.v.), og forhandlingsleder Anne Green Nilsen godtok mekler Geir Engebretsens forslag til løsning. ¸ˇ¸ˇGenerelt tillegg på 12.000 i staten  Vi er glad for å være i havn med et godt resultat. Ingen får mindre enn 12.000 kroner i året, og mange får mer, sier forhandlingsleder Tone Rønoldtangen i LO Stat. Oppgjøret gjelder rundt 1400 av Fagforbundets medlemmer, blant andre prester, miljøarbeidere, miljøterapeuter, ledere, kontoransatte og saksbehandlere i det statlige barnevernet. Dette er det viktigste i statsoppgjøret: " Generelt tillegg på 12.000 kroner opp til lønnstrinn 55, deretter 2,7 prosent fra lønnstrinn 56 til 101. " Det er satt av penger til sentrale tiltak som har en tydelig likelønnsprofil, med virkning fra 1. juli. " Det er avsatt en pott på 1 prosent til lokale forhandlinger, med virkning fra 1. september. Partene skal se på lønns- utviklingen i industrien, og justere lønnstillegget til neste år hvis det viser seg at statsansatte blir hengende etter. Partene har også avtalt at innleide vikarer og fast ansatte skal likebehandles, på samme måte som det er avtalt i industrien. ¸ˇForhandlingsleder i LO Stat Tone Rønoldtangen. ¸ˇ¸ˇ16 > Fagbladet 6-7/2012 Foto: Monica Schanche Foto: Scanpix Foto: Vegard Holm fbaargang2012 fbseksjonKON