¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇTilsynslegen trakk seg  Jeg kunne ikke akseptere måten Parat Omsorg behandlet de ansatte og pasientene på da de kjøpte opp institusjonen, sier tidligere tilsynslege Arnhild Flikke. Flikke var i flere år tilsynslege på institusjonen Tunvoll som ble kjøpt av Parat Omsorg AS. Opprørt  Etter overtakelsen ble mange av de best kvalifiserte ansatte sagt opp, eller sluttet. Pasientene mistet dermed noen av de viktigste personene i livene sine, sier Flikke. Hun innrømmer at hun var veldig opprørt over måten Parat Omsorg gjennomførte overtakelsen på. Flikke berømmer arbeidet det tidligere personalet på Tunvoll hadde gjort i forhold til pasientene. Anbudskarusell Flikke hadde ikke inntrykk av at det var pasientenes beste som lå til grunn for at Parat Omsorg byttet ut personalet.  Jeg fikk inntrykk av at det var økonomiske drivkrefter og tanke om å vinne anbud. Jeg kunne ikke stå inne for at det ble gjort uten skikkelig faglig vurdering. Mangler tilsynslege Flikke veiledet personalet på Tunvoll jevnlig. Så vidt hun vet, har det ikke vært en fungerende tilsynslege ved institusjonen etter at Parat overtok. Inntil midten av mai i år sto lege Selma Al-Hellali oppført som tilsynslege på Parat Omsorgs nettsider. Det har hun ikke vært klar over. Hun sier hun ikke har vært ansatt som tilsynslege, men har vært fastlege for noen av pasientene og vært tilkalt i akuttsituasjoner og ved behov.  Nylig var det snakk om en fastere tilknytning, men det har jeg ut ifra den faglige personellsituasjonen ved institusjonen sagt fra meg, bekrefter Al-Hellali. Legens navn og henvisninger til medarbeidere med faglig bakgrunn ble fjernet fra nettsidene etter at Fagbladet begynte å undersøke saken. Raske innpust og svar om at den ubehagelige perioden har de lagt bak seg. Flere ber om tenkepause, om de kan ringe tilbake. Ubehagelig personalpolitikk Tross tydelig ubehag, ringer de tilbake. De vil være anonyme, men bekrefter at de sluttet fordi de verken faglig, etisk eller i forhold til personalbehandlingen kunne fortsette i jobben. Tidligere ansatte beskriver en arbeidsplass med mange rykter og beskyldninger som det er vanskelig å renvaske seg fra. Om varsler om avviksmeldinger i forhold til behandlingen av pasienter som ikke blir fulgt opp. Det handlet om å vinne anbud.ª Det var en markedstenkning som var uforenelig med pasientbehandling.ª Total mangel på langsiktig personalpolitikk.ª Alle ønsker at noen skal sette søkelys på driften av institusjonen, men ingen orker å stå fram. Hvem er ledelsen? I Brønnøysund-registeret står Parat Omsorg oppført med fire fem ansatte. Men det er en overdrivelse. Fagbladet ber om intervju med Jens Petersen, som står som administrativ leder for Parat Omsorg AS i anbudspapirer og i informasjonsbrev til med- arbeiderne. Han henviser oss til institusjonsleder Therese Offerdahl. Der får vi vite at dette er hennes siste arbeidsdag, og at det ikke er ansatt noen ny leder.  Hvem leder da institusjonen i morgen når du har sluttet?  Det er Jens Petersen, svarer Offerdahl. Hun svarer på noen spørsmål, men henviser stadig til Jens Petersen for å få svar på. Hvor er ledelsen? Vi ringer igjen til Petersen, som benekter at han er fungerende daglig leder og viser til at han ikke har noen kontrakt.  Vil det si at det for tiden ikke er noen leder av Parat Omsorg?  Vi har en som leder boenheten, men hun er sykmeldt.  Er kommunene og bydelene informert om situasjonen?  Jeg har ikke tenkt å uttale meg til deg. Du må snakke med styret, sier Petersen, og legger på. Institusjonslederen har sluttet. Petersen nekter for at han har den daglige ledelsen, enda han underskrev brev der han titulerte seg som administrativ leder så sent som i slutten av mars iår. Eier og styreleder Øyvind Hornnæss er som sunket i jorden. Igjen på institusjonen utenfor Drammen, sitter seks pasienter, noen av dem alvorlig syke. Ukjent for de betalende kommunene Fagbladet har kontaktet noen av bydelene og kommunene som betaler for pasientene. For dem er dette urovekkende opplysninger. Fagbladet går i trykken før de har rukket å få undersøkt saken. Følg saken på fagbladet.no ¸ˇPARAT OMSORG AS " Eier, styreleder og daglig leder er Øyvind Hornnæss. " Skifteretten har ilagt Hornnæss flere konkurskarantener. " Han knyttes til de falske skippersertifikatene i Sverige, som bl. a. Kjell Inge Røkke var innblandet i. " Han fikk en tingrettsdom for forretningsdriften sin i 2011. Dommen er anket av Hornnæss. " Han er innkalt i forliksrådet på grunn av manglende utbetaling av lønn. Fagbladet 6-7/2012 > 19 fbaargang2012 fbseksjonKON