¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇVåre medlemmer ønsker å yte service til innbyggerne. Men de trenger også en jobb å leve med og ei lønn å leve av.ª Side 38 Seksjonsleder Gerd Eva Volden Kontor og administrasjon ¸ˇ¸ˇˇ€‹ GPS-dom til Høyesterett Fagforbundet mener det er urimelig at lagmannsretten ikke gir renovatøren Jørn Roar Hansen Rollstad en økonomisk oppreisning etter å ha blitt ulovlig overvåket. Saken ankes til Høyesterett. Side 29 ˇ€‹ Faglig påfyll God relasjonsbygging, konfliktforståelse og spenstige krumspring var noen av ingrediensene på Fagforbundets konferanse om personalforvaltning. Side 30 ˇ€‹ Kommuneøko- nomiens vekst og fall FOKUS: Når økonomien går bra, strammes det inn i offentlige utgifter for å unngå for stort press. Når det går dårlig, kan potten økes for å stimulere økonomien. I dårligere tider er det altså håp for kommuneøkonomien, skriver professor Bjarne Jensen. Side 36 Store ombygginger Selv om ingenting er helt som det pleier i kulturhuset i Stavanger under forberedelsene til Nye Sølvberget, trosser publikum byggekaoset og bruker tilbudene som før. Side 32 Fagbladet 6-7/2012 > 27 ¸ˇFoto: Kjetil Alsvik fbaargang2012 fbseksjonKON