¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇNYTT PERSONALSYSTEM ¸ˇEN KREATIV KRUSEDULL Marianne Kalsås er på personalkurs og tegner kruseduller. Ikke hvilken som helst krusedull. Den forestiller veien til nytt personalsystem for Velferdsetaten i Oslo. Hedmark som ga innsikt i måter å se og løse konflikter på. Begge to hadde også en formidlingsevne som treffer publikum. Konfliktløser Mennesker er ulike, og vi kan ikke behandle alle på samme måte. Da er det fint å ha et bredt register å spille på ut fra hva situasjonen krever, mener Kalsås. Når hun møter ansatte, er det stort sett i saker som ikke har latt seg løse lokalt. Samtidig er hun ute og bistår arbeidsplasser gjennom forskjellige prosesser. Da må jeg ha de ansatte med, og jeg får god bruk for den kunnskapen vi har fått her. For eksempel hvorfor konflikter oppstår, og hvilken type konflikt det dreier seg om. Og vi må kunne bruke teknikker positivt for å skape dialog, få begge parter med og unngå enveiskommunikasjon. Hva utløser konflikter? Jeg ser ofte at konflikter oppstår fordi folk ikke snakker sammen, eller har urealistiske forventninger. For å løse opp er det viktig å vurdere hva slags konflikt og situasjon en er i. Ellers kan vi fort konkludere før vi har sjekket ut hva det handler om, sier Kalsås, Hun framholder at det er nyttig å trekke veksler på forskjellige verktøy, enten det er konflikt eller uenighet. Mennesker kan godt være uenige uten at det behøver å føre til konflikt. Det gjelder å bygge gode relasjoner, skape tillit og arbeide forebyggende, mener Marianne Kalsås. Tekst: MONICA SCHANCHE Foto: ERIK M. SUNDT DET BESTE RESULTATET kommer ikke alltid den strake veien. Vi må kunne ta noen svinger og omveier underveis, sier Marianne Kalsås, spesialkonsulent innenfor personalområdet i den nye Velferdsetaten i Oslo kommune. Tegningen er inspirert av selvutnevnt krusedullfilosof HC Medlien, som stimulerer til spenstige tanker utenfor den slagne landevei på Fagforbundets konferanse om personalforvaltning og ledelse på Elverum nylig. Svingete omveier Oslo kommune innfører et nytt personal- og lønnssystem i år. Velferdsetaten er med i tredje pulje. Jeg skal ta med krusedull-tegningen min når vi starter innføringen av personalsystemet lokalt hos oss. Jeg har bedt om å få starte møtet, smiler Marianne Kalsås lurt. Når jeg presenterer tegningen, kan hver og en reflektere hvor vi er og hvor vi skal, sier hun. Hun har solid kompetanse fra arbeid i Oslo kommune siden 1985. I barnehage, rusomsorg og personaladministrasjon. Med sterke meninger på et fagforeningsmøte ble hun snart snappet opp som tillitsvalgt. Formell kompetanse tok hun senere innenfor juss, administrasjon og ledelse for å få formalisert det hun hadde lært i fagforeningsarbeid. Tillitsvalgte får en stor kompetanse som det er greit å få dokumentasjon på, mener Kalsås. Glad for faglig påfyll Hun setter stor pris på muligheten for faglig påfyll gjennom Fagforbundets Seksjon kontor og administrasjon. Da vi fikk invitasjon til personalfaglig konferanse på Elverum, ble det jubel! Endelig noe for oss, sier Kalsås som dro sammen med seks ledere fra ulike institusjoner innenfor Velferdsetaten. Vi var alle enige om at dette var et godt yrkesfaglig tilbud. Enkelte av foredragsholderne kan vi tenke oss å bruke videre hos oss, sier Kalsås anerkjennende. Hva hun kan nyttiggjøre seg i jobben? En stor del av min jobb er å gi råd til lederne våre så de kan gjøre en god jobb. Flere av temaene går rett inn i jobben min. Beslutninger i krise, helse, miljø og sikkerhet, relasjonskompetanse og konflikthåndtering, sier Kalsås, og trekker fram de to foreleserne som ga henne mest på disse områdene: Ledelsesguru Jan Spurkeland med nyttige verktøy i relasjonskompetanse, og førsteamanuensis Kjell B. Hjertø fra Høgskolen i 30 > Fagbladet 6-7/2012 fbaargang2012 fbseksjonKON